I 2013 ga Utviklingsfondet ut en rapport om den laksen som nå er godkjent i USA. I rapporten kom det fram flere problematiske sider ved bruk av en slik art. Les mer om den her: <a href=
I 2013 ga Utviklingsfondet ut en rapport om den laksen som nå er godkjent i USA. I rapporten kom det fram flere problematiske sider ved bruk av en slik art. Les mer om den her: http://bit.ly/1YtBPHn
Artikkelen sto på trykk i Nationen 25. novemvber.
Artikkelen sto på trykk i Nationen 25. novemvber.

Denne artikkelen sto på trykk i Nationen 25. november og er skrevet av Teshome Hunduma og Elin Ranum i Utviklingsfondet.

Oppdrettslaksen har allerede inntatt matfatene våre. Men nå kan den snart få en ny konkurrent. Ved å godkjenne genmodifisert laks for mat, har USA gitt grønt lys for en ny middagslaks på amerikanske matfat. Dette er urovekkende med tanke på matproduksjonen i framtiden, og ikke minst hvilken kontroll vi som forbrukere har over det vi putter i munnen vår.

I en pressemelding den 19. november 2015, annonserte USAs mattilsyn at genmodifisert (GM) laks fra selskapet AquaBounty er godkjent for salg og konsum.  Den genmodifiserte laksen er utviklet ved å sette sammen gener fra ålekvabbe og kongelaks. Selskapet har brukt gener fra den ål-lignende Zoarces americanus og laksetypen Oncorhynchus tshawytscha, til å utvikle en genmodifisert laks som kan vokse dobbelt så raskt som vanlig oppdrettslaks. AquaBounty argumenterer at dette vil spare både tid og ressurser i lakseproduksjonen. I følge selskapet vil det ta omtrent to år fra godkjenningen til laksen kan nå forbrukernes middagstallerker.

Denne utviklingen i GMO feltet er bekymringsvekkende. Godkjenningen av denne genmodifiserte laksen kan være startskuddet for genmodifisering av andre dyregenetiske ressurser. I tillegg til den godkjente genmodifiserte lakser, er to genmodifiserte griser for å forbedre svinekjøttproduksjon og en genmodifisert kylling for kjempe mot fugleinfluensa under utvikling. Genmodifisering av dyrearter øker monopolisering av genetiske ressurser for global matproduksjon, og økonomiske interesser settes foran målet om en miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon. Det kan ha alvorlige konsekvenser for det dyregenetiske mangfoldet, tilgang og bruk av dyregenetiske ressurser og dyrevelferd. De fleste genmodifiserte organismer innebærer patent av verdifulle genetiske egenskaper, noe som legger sterke begrensninger for avl og bruk av genetiske ressurser.  

I tillegg til egen produksjon av genmodifisert laks, vil AquaBounty selge fruktbare og genmodifiserte egg til tredjeparter som ønsker å produsere genmodifisert laks. Foreløpig skal AquaBounty produsere fruktbare GM-egg og GM-laks i to anlegg eller lukkede systemer (et i Canada og et i Panama).  I følge det amerikanske mattilsynet skal alle laksene være steril hunfisk, noe de mener vil minimalisere faren for kryssing mellom genmodifisert laks og villaks. Men i praksis er det umulig å gjøre fruktbare egg hundre prosent.  Det er tidligere dokumentert at rundt fem prosent av eggene ikke blir sterile. Når millioner av fruktbare GM-egg produseres, kan hundretusener av fruktbare GM-egg komme på avveie og bidra til genetisk utarming av villaks. Faren for kryssing er spesielt stor hvis det oppstår flom eller andre naturkatastrofer som kan forårsake ødeleggelser av oppdrettsanleggene.  Spredning av sykdommer er en annen risiko knyttet til GM-laksen. En prøve fra AquaBounty sitt anlegg ga positive utslag på infeksiøs lakseanemi (ILA) , en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Dette fører til økt bruk av antibiotika, som igjen kan øke risikoen for antibiotikaresistens.

Genmodifisert laks er også et spørsmål om hva slags matproduksjon og hvilken mat vi ønsker å spise. AquaBounty har selv delt informasjon om at den genmodifiserte laksen i langt større grad er deformert og utsatt for helseproblemer som betennelser enn ikke modifisert laks. Ved å godkjenne den genmodifiserte laksen gir det amerikanske mattilsynet signaler om at raskt vekst av laksen er viktigere enn det som bør være et grunnleggende prinsipp innenfor dyreavl. Nemlig fokuset på å friske dyr, god kvalitet og et velsmakende produkt. Ikke minst handler dette også om hvem som skal ha kontroll over genetiske ressurser og hva vi etter hvert skal ha på matfatet vårt. Genmodifisert laks er et skritt videre i en utvikling hvor større selskaper skaffer seg monopol og kontroll over de genetiske ressursene gjennom patenter og genmodifisering. Dette reduserer både handlingsrommet og mulighetene til de aller fleste matprodusentene til å videreutvikle og forbedre produksjonen. Dette vil svekke mangfold og matprodusenters mulighet til å tilpasse seg klimaendringene. Et rikt biologisk mangfold er en forutsetning for en bærekraftig matproduksjon i framtiden, og økt monopolisering er et skritt i feil retning. 

Den norske genteknologiloven har etablert kriterier for helse- og miljørisiko, bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Ved å opprettholde disse og en restriktiv patentpolitikk, samt fortsatt la føre-var prinsippet være styrende praksis for godkjenning av genmodifiserte dyr og planter vil norske myndigheter kunne hindre at genmodifisert laks havner på norske middagstallerkener i framtiden. Det er noe både oppdrettsnæringen, forbrukerne og ikke minst laksen vil være tjent med.

Teshome Hunduma, rådgiver i Utviklingsfondet
Elin Cecilie Ranum, leder for Policy- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet