Gi et bidrag

Jordskjelvet i Nepal har sendt mange dypere inn i fattigdom. Utviklingsfondet jobber langsiktig med å hjelpe de fattige på landsbygda.

Send SMS "utvikling» til 2468 og gi 50 kr til Utviklingsfondets arbeid.

25. april ble Nepal rammet av et jordskjelv med en styrke på 7.8 på Richters skala. Skjelvet drepte over 9000 og skadet over 23 000 mennesker. De kraftige rystelsene har ødelagt hus, lagt hele landsbyer i ruiner og gjort flere hundre tusen mennesker hjemløse.

Kort tid etter det store skjelvet begynte nødhjelpen å komme inn. Arbeidet har imidlertid vært vanskelig ettersom de rammede områdene er store og vanskelig tilgjengelig. At mange veier ble ødelagt og at jordskjelvet utløste mange ras har gjort situasjonen enda vanskeligere.

Langsiktig innsats

Samtidig som nødhjelpen kom i gang begynte Utviklingsfondet og mange andre organisasjoner å undersøke mulighetene for å bidra på lengre sikt. Etter at de rammede har fått den hjelpen de trenger for å klare seg de første dagene og ukene er det store spørsmålet hva slags liv de vil kunne se for seg de neste månedene og årene.

Mange som har mistet huset sitt eller ikke lenger har de samme mulighetene som før til å jobbe og skaffe seg en inntekt vil kunne trenge hjelp til å komme tilbake til en normal livssituasjon. Over 80% av befolkningen i Nepal bor på landsbygda og over 90% av arbeidsstyrken jobber innen landbruk (henta fra FAOSTAT landprofil Nepal). I en slik virkelighet er det innen landbruket det er størst potensiale for å bygge opp igjen arbeidsplasser og inntektsmuligheter. Det er innen landbruket det er størst potensial for å hjelpe folk tilbake til å bli selvforsynte.

Må holde trykket oppe

Men for å få til dette må innsatsen fortsette. Nepalske organisasjoner står klare til å bidra med gjenoppbygging. Men uten finansiering fra Norge og andre bistandsgivere er det lite de kan få gjort. Kan de ikke betale lønninger til sine ansatte så stopper arbeidet opp.

Det er viktig at norske myndigheter holder trykket oppe og bidrar til gjenoppbyggingen av Nepal også i månedene og årene som kommer. Derfor har Utviklingsfondet gått sammen med åtte andre organisasjoner om å sende et brev til utenriksminister Børge Brende. Les brevet her