I tiden fremover trenger de midler til å bidra både til nødhjelp og gjenoppbyggingsarbeid. Regnet har gjort områdene enda mer utilgjengelige, men bilder tatt fra helikoptre viser at hele landsbyer er borte. Informasjonen som faktisk har nådd oss er ikke lystig lesing.  

Utviklingsfondets samarbeidspartnere har lang erfaring med hjelpetiltak på den nepalske landsbygda. Det at de i tillegg er nepalesere gjør at de har språkkunnskap og kulturell forståelse som gjør at de lettere kan skaffe seg oversikt over hva som foregår og hvilke behov som finnes. Denne ekspertisen kommer veldig godt med etter det store jordskjelvet som rammet landet 25. april.

Tenker langsiktig

Utviklingsfondet har et langsiktig perspektiv med vårt arbeid i Nepal. I de områdene av landet som ikke er spesielt hardt rammet av jordskjelvet, går arbeidet videre som planlagt.

I de rammede områdene vil vi nå i første omgang støtte nødhjelpstiltak. Når behovet for nødhjelp minker vil vi vri vår støtte over mot mer langsiktig arbeid for å hjelpe folk ut av fattigdom, ved å hjelpe folk med å bygge opp skadede gårder slik at de kan få en inntekt og med å styrke landsbyene.

De fattigste er mest sårbare

I en slik krise som den vi har i Nepal nå, er det de fattigste som rammes hardest. På landsbygda er veldig mange helt avhengige av inntektene de kan få fra en enkel landbruksproduksjon. Dersom husene har rast sammen eller avlingene har blitt ødelagt, er det en veldig hard kamp for å komme seg tilbake til det samme nivået som de hadde før. Veien til matmangel og sult er kort.

En av våre lokale partnere i Nepal er LiBird. De har hovedkontor i Pokhara, en by som ligger ca 70 km fra episenteret for det største jordskjelvet. De er ikke selv rammet og er i gang med hjelpetiltak.

Les mer om LiBirds plan for nødhjelp og gjenoppbygning på deres nettsider.

Støtt arbeidet for de rammede i Nepal. Send SMS med kodeord "krise 200" til 2468 og bidra med 200 kr nå, eller les om flere støttemuligheter her