Frøbanker er klimatilpasning i praksis!
Frøbanker er klimatilpasning i praksis!

Lurer du på hva en frøbank egentlig er? Det er rett og slett en samling av frø av planter og deres ville slektninger. Hovedmålet med en frøbank er å bevare det genetiske mangfoldet og gjøre det tilgjengelig for bruk både nå og i framtiden. En frøbank fungerer som en vanlig bank, men i stedet for penger låner banken ut frø. Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlemmene av banken. Medlemmene låner frø ved starten av sesongen. Frølånet betales så tilbake i såfrø – med rente – når neste avling er i hus. Slik får frøbanken over tid tilgang til frø i større kvanta, og kan utvide både medlemsbasen og rekkevidden sin.

Hvordan overleve klimakrisa?

Regnet svikter når det trengs som mest. Det regner altfor mye når det ikke skal. Temperaturen stiger, plantesykdommer og skadedyr øker i omfang. Verdens matproduksjon må tilpasses et klima i endring. Heldigvis er det mange grep vi kan ta. Frøbanker er et godt eksempel på klimatilpasning i praksis - det vil si noe som gjør at bønder står bedre rustet i møte med klimaendringer og ekstremvær.

Her er tre grunner til hvorfor:

1. Frøbanker gir bønder en sikker tilgang til frø av god kvalitet

Alle bønder er avhengige av å ha en stabil tilgang til såfrø. Som medlem i en frøbank har bøndene en sikker kilde til frø ved starten av hver sesong. Gjennom lokale frøbanker trenger ikke bønder heller å gjøre seg avhengig av dyre frø fra kommersielle frøselskaper.

2. En frøbank er en viktig back-up når krisen inntreffer

Dersom krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger bøndenes avlinger er det svært viktig å få i gang matproduksjonen fortest mulig. Med frø lagret i en frøbank finnes viktige frøsorter tilgjengelige og klare til å tas raskt i bruk. Slik unngår man at problemene forplanter seg videre til neste år, eller at folk forblir avhengige av nødhjelp.

3. Frøbanker bevarer og forbedrer lokale plantesorter

Frøbankene jobber med å forbedre lokale plantesorter og finne de som er best tilpasset de lokale klimatiske forholdene. I møte med stadig mer utfordrende dyrkingsforhold, er det en forutsetning at fattige småbønder bruker robuste plantesorter som er godt tilpasset de helt spesifikke forholdene i området der de bor.

Frøbank_klimatilpasning_Utviklingsfondet

En frøbank er en bank som låner ut frø i steder for penger. Utviklingsfondet investerer i frøbanker som lagrer, bevarer og videreutvkler frø fra lokale plantesorter. Foto: Kristoffer Nyborg

Frøbank i Somalia – den første i sitt slag

Alvorlige og hyppige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat for mange somaliere. Utviklingsfondet har prosjekter i Somalilandprovinsen, en tørr region nord i landet der de fleste tradisjonelt har holdt husdyr og forflyttet seg etter det beste beitet.

Etter den uvanlig langvarige tørken i 2017 mistet befolkningen i Somaliland 70 prosent av alle sine husdyr, på grunn av mangel på vann og fôr. Svært mange tapte hele livsgrunnlaget, og har blitt tvunget til å omstille seg til det stadig mer uforutsigbare klimaet. Regionen har en del dyrkbar jord, men tilgang til vann er et stort problem. Mange har valgt å starte opp med landbruk med hjelp fra Utviklingsfondet og klimasmarte teknikker som tar vare på regnet - når det vel kommer.

Les også: Med frø som valuta

tørke_Somaliland_klimatilpasning_Utviklingsfondet

Under den ekstreme tørken i 2017 i Somaliland dukket de aller fleste husdyrene under på grunn av mangel på fôr og vann. Foto: Kristoffer Nyborg

Det er også her Utviklingsfondet startet Somalias første frøbank. Banken ligger en time vest for provinshovedstaden Hargeisa – et par enkle bygninger og et drivhus inngjerdet i et tørt landskap preget av busker og lave trær. Etter tørken i 2017 måtte FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) få frø fra denne frøbanken. Det gjorde at mange kunne komme raskt i gang med matproduksjon igjen etter tørken.

En nylig ekstern evaluering av Utviklingsfondets frøbanker i Etiopia og Nepal viser til svært gode resultater. Les mer og last ned hele evalueringen.

For barn og barnebarn

– Jeg gjør det for de kommende generasjoner og fordi det er dette jeg vil bli husket for i lokalsamfunnet, sier Jirde Mahamoud Ahmed. Han er småbonde og far til åtte barn. Han har lånt ut halvparten av sin egen jordlapp for å bygge opp «frøkapitalen» til frøbanken. Han gjør det for generasjonene som kommer etter ham. Mange ønsker tilgang til frø, så lageret må utvides for å møte behovet.

Jan_Thomas_Odegard_Jirde_Mahamoud_frøbank_Somaliland

Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard sammen med Jirde Mahamoud Ahmed utenfor den lokale frøbanken, hvor Ahmed er medlem. 

Verdens matproduksjon MÅ tilpasses et klima i endring

Frøbanker er et konkret tiltak som gjør at mennesker og lokalsamfunn har bedre muligheter å håndtere konsekvensene som klimaendringene fører med seg. Denne jobben kan du være med på!

Vil du være med? Her kan du finne ut hvordan du kan være med og finansiere en frøbank.