Nødhjelp

Norge har økt humanitær støtte til totalt 47 millioner kroner, som svar på katastrofen. Landene trenger livreddende nødhjelp, som mat, husly, medisinsk støtte og beskyttelse mot seksuelle overgrep. Kvinner og barn er spesielt utsatt. Dette er hjelp som de utsatte trenger nå! Dessverre er krisen ikke over når nødhjelpen er gitt. Livene må starte på nytt for de som har mistet alt. 
 

Truet av klimaendringer

I verdens fattigste land lever de aller fleste av egen jord. Når verden trues av klimaendringer, er det disse menneskene som er mest sårbare i møte med tørke og oversvømmelser. De er helt avhengige av naturressurser som vann, jord, frø, husdyr og at maten vokser og gror. Heldigvis er det noe som kan gjøres, takket være gode støttespillere. 
 

Hjelp til selvhjelp med klimatilpasning

Tiltakene som må til for at småbønder skal klare seg gjennom klimaendringene er:
 
Kapasitet og kunnskap lokalt (les mer om klimatilpassede landsbyer her)
Opplæring i jordbruksteknikker og dyrking av vekster som er mer robuste i møte med uforutsigbare dyrkingsforhold (les mer om bærekraftig landbruk her)
Produksjon av dyrefôr 
Bedre tilpasset husdyrhold
Veterinærtjenester
Bedre tilgang på vann til mennesker, dyr og planter
Oppretting og rehabilitering av sisterner, vannpumper og irrigasjonssystemer
Etablering av lokale frøbanker for å sikre tilgang på såfrø (les mer om frøbanker her)
Skogbevaring og styrking av skogfolks rettigheter
Energikilder, slik som energibesparende ovner, som krever mindre brensel og avgir mindre helsefarlig røyk
Etablering av spare- og lånegrupper
Opplæring i entreprenørskap og støtte til å etablere bedrifter (les mer om næringsutvikling i landbruket i Malawi)
Tilgang til innsatsfaktorer og markeder, blant annet gjennom kooperativer
Opplæring fra bonde til bonde (les mer om modellbønder her)
 

Flere bein å stå på

Dette er akkurat det vi i Utviklingsfondet arbeider med, nemlig klimatilpasning. Klimasmarte landbruksteknikker sikrer levebrødet for fattige husholdninger. Sammen med bøndene finner vi frem til løsninger på utfordringene og bedre måter å forvalte de ressursene de har. Bøndene rustes mot klimaendringene og står sterkere mot sult og fattigdom. Trykk på lenkene for å lese mer om hvordan vi jobber med klimatilpasning.
 

Løsningen på sult og fattigdom

Man kan ikke løse problemet med sult og fattigdom kun ved å gi nødhjelp. Nødhjelpen er helt avgjørende og viktig når katastrofene inntreffer, men det kreves mer til for å bygge opp et samfunn som til daglig sliter med å få nok mat og som mangler kunnskap om hvordan de kan forvalte sine egne ressurser. Langsiktig bistand er nødvendig!