Les mer

Regine Andersen ved Fridtjof Nansens Institutt har dokumentert hvordan Etiopia mistet rettighetene til sitt tradisjonsrike korn gjennom et omfattende patent. Bildet er fra et seminar om patent arrangert av Utviklingsfondet i november 2011.
Regine Andersen ved Fridtjof Nansens Institutt har dokumentert hvordan Etiopia mistet rettighetene til sitt tradisjonsrike korn gjennom et omfattende patent. Bildet er fra et seminar om patent arrangert av Utviklingsfondet i november 2011.
Dette er et klassisk eksempel på genrøveri, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.
Dette er et klassisk eksempel på genrøveri, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

Regine Andersen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, har dokumentert hvordan Etiopia mistet rettighetene til sitt tradisjonelle korn gjennom omfattende patent av kornet og bruken av det i Europa.

– Dette er et klassisk eksempel på genrøveri, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

– Aktører i rike land sikrer seg lett tilgang til genressurser og kunnskapen knyttet til dem fra land i Sør, men svake regler for å dele utbyttet i brukerlandet gjør at land i Sør ikke får sin rettmessige del av kaka. Torheim mener at det viktigste er å endre muligheten for å patentere planter, dyr og genressursre for å hindre at utviklingsland mister muligheten til å kommersialsere sine genressurser i utlandet.

–De brede patentkravene det nederlandske selskapet har fått innvilget på teff gjør det nå umulig for Etiopia å selge teff på det europeiske markedet der patentet er gjeldene.

I 2007 fikk det nederlandske selskapet (HPFI ) innvilget patent på ”bearbeiding av teff-mel” av det europeiske patentkontoret (EPO). Andersen har dokumentert de omfattende patentkravene: ”Patentet omfatter korn av teff (uavhengig av sort) med definerte falltall (et etablert mål for kvalitet og modningsgrad i korn) på tidspunktet for maling. Det ønskede falltallet oppnås ved å lagre kornet en viss tid etter innhøsting. Det viser seg at all moden teff faller innenfor det spennet som er definert i patentet.

Lagring av korn etter innhøsting er velkjent fra Etiopia, da teff er en plante som lett mister kornene, og derfor må høstes inn i tide. Ettermodning er nødvendig for at kornet skal kunne brukes til baking. Dermed omfatter patentet all bakbar teff uavhengig av sort. Patentet omfatter også maling av dette kornet til fint pudder, samt deigen som oppstår når man blander melet med væske. Sist, men ikke minst, omfatter patentet en rekke produkter som kan lages med slik deig, blant annet brød, pannekaker (men ikke etiopisk injera), kjeks av ulike slag og kaker.

Man kan spørre seg hva som var den nye oppfinnelsen det nederlandske firmaet her fikk patent på. HPFI hevdet at det aldri er blitt målt falltall for teff, og at dette er nytt, selv om metoden er gammel og blir brukt for annet korn. HPFI mente også at det å male kornet til så fint mel er en ny oppfinnelse. Ikke minst hevder de å ha funnet opp nye anvendelsesområder for teff, selv om brød, pannekaker, kjeks og kaker er velkjente produkter når de er basert på annet mel. Les Regine Andersens artikkel her

Justisdepartementet har for tiden norsk patentpolitikk ute på høring.

– Regjeringen hevder at EPO følger en restriktiv linje når det gjelder patent på genressurser. Dette er nok et eksempel på at det ikke er tilfellet, sier Torheim.