Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)

Publikum følger med når ordstyrer Andrew P. Kroglund utfordrer paneldeltakerne.
Publikum følger med når ordstyrer Andrew P. Kroglund utfordrer paneldeltakerne.
Gadgil og Lundeberg var veldig fornøyde med å ha fått hver sin T-skjorte fra vår kampanje for GMO-fri mat og fôr.
Gadgil og Lundeberg var veldig fornøyde med å ha fått hver sin T-skjorte fra vår kampanje for GMO-fri mat og fôr.
På seminaret ble det fokusert på tilgangen på jord i Mellom-Amerika. Se Utviklingsfondets ferske film om konsekvensene av storstilt produksjon av biodrivstoff i Guatemala: <a href=
På seminaret ble det fokusert på tilgangen på jord i Mellom-Amerika. Se Utviklingsfondets ferske film om konsekvensene av storstilt produksjon av biodrivstoff i Guatemala: http://youtu.be/qN3UDguUIt0

Elin Cecilie Ranum er ekspert på Mellom-Amerika og har nesten 2o års erfaring fra regionen. Hun innledet med å fortelle om hvor viktig fordeling av jord har vært historisk sett. Det har spilt en stor rolle for sosiale og økonomiske forskjeller, gitt grobunn for konflikter og ikke minst hatt enorm betydning for folks tilgang på mat. I dag ser vi negative tendenser med stadig større satsning på biodiesel, noe som har ført til økt konsentrasjon av jordeierskapet og utbredt plantasjedrift.

Mens regionen tidligere var opp mot 90 % selvforsynt med basisvarer er det i dag helt nede på 50 %. Samtidig har land som Guatemala tidoblet arealet som brukes til produksjon av afrikansk palmeolje, som igjen fører til en økende andel av landløse bønder. Økte konflikter fører det også til: Senest for et par dager siden kunne Via Campesina, en av verdens største bondeorganisasjoner, melde om at hele 87 bønder har blitt drept i konflikter om jord i Honduras alene de siste tre årene.

Enighet om støtte til regionen
I panelsamtalen etterpå satt Ranum sammen med statssekretær i Utenriksdepartementet Arvinn E. Gadgil og daglig leder i Latin-Amerikagruppene Heidi Lundeberg. Her var det bred enighet om at det er viktig at Norge fortsetter sin satsning på Mellom-Amerika.

Gadgil var også raskt ute med å garantere støtte til Latin-Amerika med fortsatt rødgrønt samarbeid da han ble konfrontert med Høyres utspill om å kutte all bistand til regionen.

- All bistand er i utgangspunktet politisk, uttalte Gadgil. – Det er viktig å støtte opp om sosiale bevegelser slik vi ser i Latin-Amerika. Her kan Norge spille en viktig rolle.

Vi må satse på småbøndene
Småskala bønder blir stadig oversett i den politiske debatten, også i Mellom-Amerika. Det til tross for at småbonden er verdens viktigste matprodusent. Beregninger viser at omtrent halvparten av maten som spises i verden dyrkes av småskala bønder. Her kom det en konkret utfordring til statssekretær Gadgil fra publikum – det offentlige må satse mer på innkjøp fra småskala matprodusenter i sine innkjøp, slik som mange kommuner har gjort med FairTrade.

Løfter offentlig debatt
- Utviklingsmandag er en viktig satsning for Utviklingsfondet framover, sier Andrew P. Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelinga. - Vi er svært fornøyde med oppstarten. Det kom gode spørsmål fra salen og det ble en interessant panelsamtale om et viktig tema.

– Dette er vårt bidrag til den offentlige debatten, og vi vil fortsette å ta opp aktuelle utviklingspolitiske tema framover. Neste Utviklingsmandag blir 11. mars, og da er det klima som står på dagsorden. Vi utfordrer de sentrale ungdomspartiene til å løfte fram klimasaken i valgkampen. Eskil Pedersen fra AUF har allerede bekreftet – dette ligger an til å bli en spennende debatt, avslutter en engasjert Kroglund.