Over hele verden opplever bønder at dyrkingsforholdene endrer seg. De må tenke nytt, men hvordan? Hvordan ser klimatilpasning ut i praksis? Og hva blir konsekvensene om vi lar være? Bli med på debatt om vår felles klimaframtid!

Vi strømmer debatten direkte via Facebook live. Webinaret starter 09:00, og vil være ferdig 09:55. 

I Norge må norsk landbruk takle ekstremvær bedre. Hvis vi skal kunne gjøre nytte av en varmere og lenger vekstsesong, trengs det endringer både i driftsmåter og hva vi produserer. For bønder i utviklingsland – som Malawi – er situasjonen betydelig vanskeligere. Økt temperatur og mer ekstremvær får katastrofale følger for fattige mennesker som er avhengige av å produsere sin egen mat.
 
Forskjellene mellom Norge og Malawi er store, men kanskje har vi mer å lære av hverandre enn hva en først skulle tro? 
 
Først får vi et vitnesbyrd fra Einar Kiserud, bonde fra Spydeberg i Østfold. Einar ble hardt rammet av tørkesommeren 2018, og reiste etterpå til Malawi for å lære mer om klimaendringer og klimatilpasning. 

 

I panelet:

Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet 
Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige forsikring
Jennifer Joy West, seniorforsker CICERO Senter for klimaforskning
Aksel Jakobsen, statssekretær i Utenriksdepartementet (KrF)

Ordstyrer: Hege Skarrud, leder for Attac.
 
Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Klimahuset ved Naturhistorisk Museum.