FNs utviklingsprogram (UNDP) annonserte i går årets vinnere av the Equator Prize for Sustainable Land Management in Sub-Saharan Africa. Utviklingsfondets partner i Zambia, Kasisi Agricultural Training Centre (KATC), er blant dem som hedres.

Ifølge UNDP var det ekstremt stor konkurranse om å vinne prisen. Slik begrunnes det at KATC er blant de 35 vinnerne av årets pris.

Kasisis Agricultural Training Centres (KATC) arbeid skiller seg ut blant de 1234 nominerte med en bemerkelsesverdig demonstrasjon av lokale utviklingsløsninger for mennesker, natur og robuste lokalsamfunn. Gjennom opplæring av bønder har senteret bidratt til å øke de lokale maisavlingene til godt over nasjonalt gjennomsnitt, noe som har gitt bedre matsikkerhet og økte inntekter.

Direktøren i KATC, Paul Desmarais, er naturlig nok veldig fornøyd.

- Denne anerkjennelsen har blitt mulig gjennom mange års samarbeid med donorer som tror på vårt arbeid. Vi vil takke Utviklingsfondet for deres støtte gjennom flere år, skriver han i en e-post til Utviklingsfondet.

Paul Desmarais har gjennom de siste 25 årene bygget opp KATC til den organisasjonen den er i dag.

Utviklingsfondet gratulerer

KATC promoterer landbruk på naturens premisser, samtidig som avlingene økes for å sikre nok mat til bonden og hennes familie. Derfor er de en god samarbeidspartner for Utviklingsfondet.

- Jeg er veldig stolt av at KATC får denne prisen og ser at det er en flott annerkjennelse av den jobben de har gjort og gjør med tanke på bærekraftig landbruk og tilpasning til klimaendringene. Det sier Knut Andersen, Utviklingsfondets landdirektør i Malawi og Zambia.

Matsikkerhet og bærekraftig landbruk

Kasisi Agricultural Training Centre har vært Utviklingsfondets partner i Zambia siden 2008.

- Organisasjonen implementerer deler av vårt arbeid for bedre matsikkerhet i landet og utdanner også kursledere innen bærekraftig landbruk i både Malawi og Zambia, sier landdirektør Andersen.

Kasisi Agricultural Training Centre fokuserer på økologisk matproduksjon og har en ganske sterk posisjon innen dette feltet i Zambia.

Organisasjonen trer nå inn i en eksklusiv gruppe med vinnere av Equator-prisen. Vinnerne av denne prisen utgjør en innflytelsesrik grasrotbevegelse som står for det beste innen bærekraftig utvikling, skriver UNDP.

Prisen blir delt ut på en seremoni i Nairobi i Kenya 17. juni.

Lenker:

Kasisi Agricultural Training Centre

Equator Prize 2014