Utviklingsfondet har bidratt til å styrke rettighetene til arbeidere på teplantasjer på Sri Lanka.
Utviklingsfondet har bidratt til å styrke rettighetene til arbeidere på teplantasjer på Sri Lanka.
Teksten er hentet fra Utviklingsfondets årsmelding 2014. Du kan laste ned hele årsmeldinga her: <a href=
Teksten er hentet fra Utviklingsfondets årsmelding 2014. Du kan laste ned hele årsmeldinga her: http://www.utviklingsfondet.no/publikasjoner/

Et av de aller viktigste resultatene av mer enn 30 års samarbeid, er bidraget til styrking av det organiserte sivilsamfunnet på Sri Lanka. Organisering og bevisstgjøring var kjernen i arbeidet for å øke fattige og utstøtte gruppers innflytelse og styring over eget liv og samfunnet rundt dem. Dette var både nyskapende og utfordrende, ikke minst i en kontekst preget av borgerkrig og stadig mindre rom for det sivile samfunn og kritiske røster.

Styrket sivilsamfunn

Sosial mobilisering bidro til å utvikle en ny type sivilsamfunn som vi fortsatt ser på Sri Lanka, både på grasrot og landsbynivå, regionalt og nasjonalt. På denne måten har fattige og marginaliserte grupper blir mer synlige, de har fått en stemme. Ikke minst for tamilske arbeidere på teplantasjene har Utviklingsfondets program gjort en stor forskjell. Sammen med vår lokale partner, Future in Our Hands, har vi bidratt til å gi dem mer synlighet i samfunnet, og styrket deres sivile rettigheter.

Miljøpolitikk

Regionale myndigheter har integrert flere av metodene våre partnere har fremmet i sine utviklingsplaner. Langsiktig påvirkningsarbeid har også ført til at sivilsamfunnet har fått gjennomslag for en mer miljøvennlig politikk. Gjennom Green Movement of Sri Lanka har vi bidratt til å hindre privatisering av vann og ødeleggelse av verdifulle våtmarks- og klekkeområder.

Kvinnefellesskap

Vi har bidratt til positive og varige endringer i folks liv, spesielt for kvinner, som gjennom spare- og lånegrupper har fått egne inntektskilder. De leder nå organisasjoner og er viktige talskvinner i sine lokalsamfunn. Det er mindre vold og alkoholmisbruk, og bedre økonomi gjør det mulig å gi barna utdanning. Følelsen av samhold og felleskap med andre kvinner er noe av det de verdsetter aller mest.

Varige endringer

Den viktigste lærdommen fra Sri Lanka er at langsiktig arbeid og godt partnerskap basert på gjensidig forståelse og respekt, gir varige resultater og endringer. Tro på at det nytter selv om situasjonen virker håpløs, samt mot til å prøve og feile, har vært avgjørende for nyskapning.

I løpet av våre 30 år på Sri Lanka har vi sett hvor ødeleggende både mennesker og natur kan være. Men hverken tsunami eller borgerkrig svekket troen på at det som brytes ned kan bygges opp igjen. I dag blåser det for første gang på lenge en vind av optimisme og håp på Sri Lanka. Partnerne våre og folket har betydd mye i oppbyggingen av vår egen organisasjon og identitet. Vissheten om at arbeidet har bidratt til at de mest sårbare gruppene har større muligheter til å påvirke retningen landet skal ta, enn hvis vi aldri hadde snublet over noen ildsjeler pådenne vakre øye for mer enn tre tiår siden, tar vi med oss.

Skrevet av Elin Ranum, nestleder i utenlandsavdelingen