De unge rammes hardt av klimaendringene. I 2015 hva mange sultet og blitt nødt til å søke flytte fra hjemmene sine på grunn av styrtregn og flom. Bildet er fra Sekeni II Camp i det sørlige hvor mange søkte tilflukt etter flommen tidligere i år. Foto: Arjan van de Merwe/UNDP
De unge rammes hardt av klimaendringene. I 2015 hva mange sultet og blitt nødt til å søke flytte fra hjemmene sine på grunn av styrtregn og flom. Bildet er fra Sekeni II Camp i det sørlige hvor mange søkte tilflukt etter flommen tidligere i år. Foto: Arjan van de Merwe/UNDP

Gloria er 24 år og jobber som distriktskoordinator for Network for Youth Development i Malawi. Nå deltar hun for første gang på et klimatoppmøte.

Hennes daglige arbeid handler om unge kvinners rettigheter og miljøarbeid. For Gloria er det viktig at kvinner kan velge selv og at de kan se for seg en fremtid utenfor familiegården og landsbyen. Unge kvinner må bli sterke slik at de kan snakke på egne vegne og arbeide for egne rettigheter. Utdannelse, inntekt og arbeid er viktig for unge kvinner.

Klimaendringene rammer hardt

På klimatoppmøtet er det viktig for Gloria å representere unge stemmer fra Malawi. Hun har jobbet med Malawis posisjonsdokument om ungdom. For Gloria er det viktig at politikere i Malawi hører på ungdommen. Vi er ikke fremtiden, fremtiden er her og nå, sier Gloria. Hvis vi ikke handler nå går det galt.

Ungdom i Malawi rammes hardt av klimaendringene. Det første regnet har nettopp kommet og det kom som styrtregn. Når det kommer alvorlige flommer brukes blant annet skoler til å huse de som rammes. Det betyr at undervisningen ikke kan fortsette og at en del barn og unge ikke får gått på skole.

Matmangel

Mange unge har opplevd å miste hjem og familie. Dette er vanskelig å oppleve tidlig i livet. I leirene som har blitt satt opp er det en del unge jenter som opplever seksuelle overgrep og noen selger til og med seksuelle tjenester for å få mat. Det er en del uønskede svangerskap hvor jentene ikke en gang vet hvem som er far til barnet deres.

Matmangel er et stort problem i Malawi. Dette påvirker folk. Alle må prioritere å skaffe nok mat. For å få unge til å delta på møter om rettighetsarbeid må de tilby mat på møtene. Noen unge går ikke på skolen fordi de må hjelpe familien med å skaffe mat.

Vår eneste sjanse

Gloria har håp for fremtiden. Hun håper at forhandlerne på klimatoppmøtet tenker på ungdom i sitt arbeid.

Hope? We keep hoping for the best. We are hopeful that our negotiators keep in mind that the future is now and that we cannot wait for another COP21. This is the only time we have.

I denne videoen forklarer Gloria hva hun skal gjøre når hun kommer hjem til Malawi.