Utviklingsmandag

Godt nytt år for norsk utviklingspolitikk?
Litteraturhuset 12. januar kl 17-18:30

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle. Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Den blå-blå regjeringens første statsbudsjett har nettopp trått i kraft. Høyre og FrP har signalisert betydelige endringer i norsk utviklingspolitikk. Gjennom budsjettforhandlingene har også Venstre og KrF satt sitt preg på utviklingspolitikken.

Vi har invitert både regjeringspartiet FrP og støttepartiet KrF til å presentere sine planer og visjoner ut utviklingspolitikken. De vil få kritiske spørsmål og utfordringer fra både akademia og opposisjonen.

Vi spør: Hvor går den norske bistanden? Hvilke konsekvenser får den nye politikken for mottakerne av norsk bistand. Hvordan skal sivilsamfunnet bidra?

I panelet:
Kjell Ingolf Ropstad (Krf)
Benedicte Bull (Senter for utvikling og miljø, UiO)
Kristian Norheim (FrP) 

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for informasjon og politikkavdelingen i Utviklingsfondet. 

Velkommen til debatt på årets første Utviklingsmandag! Åpent for alle, lett servering.

Meld deg gjerne på arrangementet på Facebook.