I avtalen ble satsingen på bistand økt med 700 millioner. Av dette går om lag 265 millioner (37%) til tiltak for matsikkerhet og bærekraftig landbruk.

- Vi er veldig glade for at KrF og Venstre prioriterer å satse på bærekraftig landbruk og økt matproduksjon, sier daglig leder i Utviklingsfondet Kari Helene Partapuoli.

I dag rammer sult hele 800 millioner mennesker, et tall som heldigvis er på vei nedover. Men framgangen er sårbar. Det er få menneskelige aktiviteter som er så væravhengige som matproduksjon. Når klimaendringene intensiveres er matproduksjonen noe av det som rammes hardest. I en slik sammenheng er det helt nødvendig at det å skaffe nok og næringsrik mat prioriteres høyt.

En annen grunn til å satse på landbruket er at det her er et enormt potensiale. Avlingene i mange av verdens fattigste land er veldig lave. I land som Etiopia og Malawi får de 40% mindre avlinger per hektar, sammenlignet med verdensgjennomsnittet. Med bedre dyrkingsteknikker, kanskje noen andre vekster og tilgang på vann kan avlingene øke.

Slike forbedringer kan vi få til gjennom bistanden. Derfor er det så gledelig at det nå kommer mer penger til en satsing på økt matproduksjon og en bedre hverdag for noen av verdens fattigste.