Gi et bidrag til Nepal

SMS "utvikling» til 2468 og gi 50 kr til Utviklingsfondets arbeid

Utviklingsfondets partnere har blant annet bidratt med såfrø til rammede bønder etter jordskjelvet. Foto: Mahesh Shrestha, LI-BIRD.
Utviklingsfondets partnere har blant annet bidratt med såfrø til rammede bønder etter jordskjelvet. Foto: Mahesh Shrestha, LI-BIRD.

25. april i år ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som målte 7.8 på Richters skala. I tillegg kom det flere kraftige etterskjelv i ukene som fulgte. I alt ble 9000 mennesker drept og over 23000 skadet i de kraftige rystelsene.

Ødeleggelsene har imidlertid rammet langt flere enn de som ble drept eller skadet. Hele landsbyer har blitt jevnet med jorden. Nå er vinteren på vei, og fortsatt er det flere hundre tusen mennesker i de jordskjelvrammede områdene som mangler husly.

Seks måneder etter jordskjelvet har gjenoppbyggingen knapt startet, og over store områder i flere distrikter bor folk i telt.

Økt fattigdom

Ødeleggelsene etter jordskjelvet har svekket inntektsmulighetene for fattige i Nepal. Ifølge en rapport utgitt av nepalske myndigheter i samarbeid med internasjonale partnere, vil svekkede inntekter som følge av jordskjelvet presse ytterligere 700 – 982.000 mennesker under fattigdomsgrensa. Bakgrunnen for det svekkede inntektsgrunnlaget er at de som skapte inntekter er drept eller skadet og at hus, matlagre og innsatsfaktorer slik som frø, husdyr, og jordbruksredskaper har gått tapt.

I tillegg til de tapte inntektene har mange etter jordskjelvet fått dårligere tilgang på vann og helsetjenester. 7000 skoler er ødelagt.

Les mer om jordskjelvet i Nepal

Ser liten framgang

Utviklingsfondet har jobbet med konkrete prosjekter for fattige bønder i Nepal i over 30 år. I tiden etter jordskjelvet har vi gjennom lokale partnere bidratt til distribuering av nødhjelp. Da jordskjelvet rammet 25. april var daglig leder Kari Helene Partapuoli og to andre av våre ansatte i landet.

-          Det var gledelig å se den store innsatsen fra Norge og andre land for å få distribuert nødhjelp etter jordskjelvet. Men det er bekymringsverdig at hjelpen nå har stoppet helt opp, sier Partapuoli.

Hjelpen har stoppet opp

I de første ukene og månedene etter jordskjelvet kom det inn hjelpearbeidere fra en rekke land. Nepal er vanskelig tilgjengelig, og hjelpearbeidet ble gjort vanskelig av at de berørte områdene ligger svært avsidesliggende og at regntiden var ventet.  I tillegg har flyplassen i Nepal svært begrenset kapasitet og mange veier var ødelagte.

Etter at nødhjelpsfasen er over har hjelpen i stor grad stoppet opp.

Mens nøden er stor befinner Nepal seg i en politisk krise. Den fastlåste politiske situasjonen, og uenigheter om bruken av pengene har gjort at alt arbeidet har stoppet opp.

Programkoordinator i Utviklingsfondet, Aina Grødahl, var også i Nepal da jordskjelvet rammet. 18 oktober kom hun hjem etter et nytt besøk i landet og hun opplevde at tiltakene for de jordskjelvrammede står i stampe.

-          Mange av de jeg møtte er fortsatt redde for nye skjelv og sier at de ikke klarer å se hvordan de skal bygge opp livene sine igjen etter å ha mistet alt. Jeg møtte mange barn som tok seg av småsøsken og jordbruk fremfor å gå på skolen. Foreldrene var opptatt med å skaffe inntekt og bygge opp hjemmene sine, sier hun.

Grødahl er bekymret for Nepals fremtid og på vegne av Nepal-nettverket, en samling organisasjoner som jobber i Nepal, uttrykte hun sin bekymring i en høring på Stortinget tirsdag 20. oktober.

-          Vi er i ferd med å få en situasjon der Nepal blir glemt. Vi kan ikke redusere hjelpen i dagens ekstraordinære situasjon. Norge har vært en av de største giverne etter jordskjelvene og det vil være å kaste bort penger og ressurser vi har lagt inn.

Hun ba også om at Norge skal bidra i Nepal også i årene fremover.

-          Nepal-nettverket ber Regjeringen bevilge friske midler til gjenoppbygging av Nepal. Vi ber om at det settes av 230 millioner pr år over en treårsperiode, hvorav minst en tredjedel kanaliseres gjennom sivilt samfunn.

Dette gjør Utviklingsfondet

Utviklingsfondet har støttet langsiktige utviklingsprosjekter på den Nepalske landsbygda i mange år. Våre lokale partnere har et godt kontaktnett og da jordskjelvet rammet kom de raskt i gang med å dele ut nødhjelp.

Disse organisasjonenes lokalkunnskap gjør dem godt egnet til å bidra i gjenoppbyggingen.

I tillegg til å bygge opp igjen hus er det viktig fremover å hjelpe bønder i gang med jordbruksproduksjonen igjen. Mange er matusikre og har mistet inntekt etter å ha mistet utstyr og frø eller fått åkrene ødelagt av jordskred. For å bøte på dette har Utviklingsfondets partnere et velfungerende apparat og den nødvendige kunnskapen for å hjelpe. Kort tid etter jordskjelvet var de blant annet i gang med å dele ut såfrø slik at bønder skulle kunne få en inntekt utover året. Utviklingsfondet har støttet frøbanker og lokale bondeorganisasjoner i flere år, og oppbygging av slike ressurser viste seg å være et viktig sikkerhetstiltak når en krise rammer.

Grødahl mener det nå er et gap mellom nødhjelp og det langsiktige arbeidet som må fylles, og at ved ikke å adressere dette vil vi se flere migrere til andre land.

I Dolakha, episenteret for jordskjelvet, uttrykte flere at de ønsket å migrere. De mangler vintertilpasset husly, mat og inntekt.  Etter at vi satte i gang med landbruksaktiviteter og opplæring uttrykte de nytt håp for fremtiden. Dersom ikke Norge og andre land stiller opp nå er økt migrasjon uunnværlig.  Det viser hvor viktig gjenoppbygging og langsiktig satsing er om man ønsker å bidra til at ikke familier skal legge på flukt grunnet klima og fattigdom.

Bli med å hjelpe, send SMS "utvikling» til 2468 og gi 50 kr til Utviklingsfondets arbeid.