Last ned rapporten:

Rapporten trekker fram en rekke betydelige probmeler med den genmodifiserte laksen.
Rapporten trekker fram en rekke betydelige probmeler med den genmodifiserte laksen.
- Genmodifiseringen er dyreplageri ved at GM-laks i langt større grad er deformert og har helseproblem, sier rådgiver i utviklingsfondet Bell Batta Torheim.
- Genmodifiseringen er dyreplageri ved at GM-laks i langt større grad er deformert og har helseproblem, sier rådgiver i utviklingsfondet Bell Batta Torheim.

Laksen er genmodifisert til å vokse fortere, og selskapet påstår derfor at fisken vil bidra til å mette en sulten verden.

- Det er frekt av GMO-industrien i å skyve verdens fattige foran seg. Denne laksen er et skoleeksempel på hvorfor genmodifisering er et blindspor å satse på for å brødfø verden, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

Ingen glad laks

Utviklingsfondet laserer derfor i dag en ny rapport om GM-laksen. Den dokumenterer slett vurdering av helserisiko, fisk som lider pga misdannelser og alvorlig trussel mot villaksen når oppdrettslaksen rømmer. Rapporten kan lastes ned her: www.utviklingsfondet.no

- Genmodifiseringen er dyreplageri ved at GM-laks i langt større grad er deformert og har helseproblem. Dessuten er det helt unødvendig å forbedre vekstraten. Det viktigste i fiskeavl, som annen dyreavl, er fokus på å få friske dyr, god kvalitet på kjøttet og dyrevelferd. Det selekteres for mange egenskaper samtidig fordi det er summen av geneffekter som er avgjørende, ikke bare noen få, som er det eneste GMO kan bidra med, sier Torheim.

GMO-selskapet skryter dessuten på seg for mye når det gjelder vekstraten. I følge statistikk fra SalmoBreed vokser ikke GM-laksen stort bedre enn laks som alt er foredlet over lang tid.

Selskapet påstår at miljørisikoen er eliminert ved at fisken er steril og skal produseres i lukkede tanker. I 2011 fikk selskapet en halv million dollar i støtte fra det amerikanske landbruksdepartementet til å forbedre steriliseringsprosjektet.

- AquaBounty har ikke lykkes med å lage en steril fisk. Rundt fem prosent er ikke steril og når millioner av GM-egg produseres vil det si at hundretusenvis av fruktbare GM-egg vil bli produsert. GM-laks på avveie kan bidra til genetisk utarming av villaks, sier Torheim.

Selskapet har planer om å produsere fisken i lukkede anlegg på land i Panama, men produksjonsanleggene vil være i nærheten av vann og fisk har dermed mulighet til å komme på avveie.

Selskapet påstår at det ikke er noen helserisiko å spise fisken, men uavhengige forskere slakter AquaBountys helsevurderinger fordi de er basert på manglende data og bruker alt for små kontrollergrupper, samt hemmelighold av informasjon. Av det som er offentliggjort av informasjon, viser at GM-laksen inneholder 40 % høyere nivå av hormon som er kjent for å gi kreft, og 52 % høyere allergipotensiale. Fisk er vanligvis sunt, men GM-laksen inneholder 5 % mindre protein og 58 % mer fett.

Situasjonen i Norge

Ingen GMOer er pr i dag godkjent til mat eller fôr. Regjeringen forbød i desember i fjor en type genmodifisert raps fra selskapet Monsanto fordi denne kan spre seg i naturen, fordi det er så stor motstand mot den i Norge og fordi den ikke bidrar til en mer bærekraftig utvikling internasjonalt. Regjeringen har for tiden tre GMOer til vurdering: to typer mais som begge er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, hvorav det ene så skadelig at det er forbudt brukt i Norge, samt en type potet som har fått endret stivelsesinnholdet for industriformål.

GMO-laks var det første dyret som ble patentert i Norge, da patent på planter og dyr for første gang ble tillatt i 2004. Dette patentet er imidlertid ikke lenger gyldig. Fremdeles er ikke den amerikanskproduserte GMO-laksen søkt godkjent i EU eller Norge. Den norske genteknologiloven setter bestemmelsene for hvilke GMOer som kan bli godkjent her. Den sikrer en langt grundigere vurdering enn tilfellet er i USA.

For mer informasjon, ta kontakt med Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet: bell@utviklingsfondet.no, mobil 41 1234 04.