Unge kjemper om sin fremtid

Selv om Gretha er den mest kjente klimaaktivisten i dag, så representerer hun en hel generasjon som vil gjøre verden mer bærekraftig. Det er ikke så rart at unge mennesker er så engasjerte — det er de som skal leve her i fremtiden.

Utviklingsfondet har lang tradisjon for å inkludere ungdommer i prosjekter, fordi vi vet at det både er rettferdig og lønnsomt. Ungdom utgjør en stor andel av befolkningen i landene vi jobber i, men de glemmes ofte i beslutningsprosesser. Det er mange klimahelter blant ungdom i Malawi og Etiopia. Malawi og Etiopia er blant de landene som er mest sårbare og utsatte for klimaproblemene, og ungdommene kjenner dette hver eneste dag. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter får ungdommene opplæring i klimatilpasning og kan være med på å sette miljø og klima på dagsorden lokalt og nasjonalt. 

Les mer om vårt arbeid med ungdom i Etiopia og Malawi her.

Klimaendringene er her allerede

Klimaendringenes konsekvenser er mange. En viktig konsekvens er at regnet uteblir når det trengs som mest, men det regner også altfor mye når det ikke skal. Vi husker alle fjorårets tørkesommer her hjemme. Det norske landbruket har enda ikke hentet seg inn etter fôrkrisen. I 2017 opplevde Afrikas horn den verste tørken på over 70 år. Mange måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av akutt mangel på vann, mat og fôr. I mars i år mistet nesten 100.000 fattige mennesker hjemmet sitt i flom i sørlige Malawi. Like etter ble Mosambik, Malawi og Zimbabwe rammet av syklonen Idai. Sistnevnte omtales nå som den verste værkatastrofen på den sørlige halvkule noensinne. Flom- og tørkekatastrofer skjer stadig oftere og det er de fattige landene som rammes særlig hardt, fordi de fleste lever av landbruket. Når småbøndene mister avlingene sine, har de ingenting.

Matproduksjon er noe som angår oss alle. Mat må vi alle ha, både i dag og i morgen. I tillegg til å gjøre alt vi kan for å redusere utslipp, må vi også raskt ta grep for å tilpasse oss de endringene som allerede er i gang, og som vi vil se mye mer av i fremtiden. Selv om vi hadde kuttet alle utslipp over natten, ville vi fortsatt måttet leve med klimaendringenes konsekvenser i flere tiår fremover. Klima i endring krever at verdens matproduksjon må tilpasse seg — men hva betyr egentlig klimatilpasning? 

Det er klimatilpasning som gjelder nå

Klimatilpasning i praksis handler om å bevisstgjøre lokalbefolkningen om hva som skjer med klimaet, hvordan de rammes og om å gi dem redskapene som skal til for å håndtere konsekvensene. Det er ikke alltid så mye som skal til. Eksempler på enkle tiltak er konstruksjoner som holder på regnvannet over tid, praksiser som forbedrer jordkvaliteten og øker fuktigheten i jorda, samplanting av ulike vekster samt introduksjon av nye frøsorter som tåler tørrere eller våtere dyrkningsforhold. Slik reduserer man også behovet for nødhjelp når krisen inntreffer. Som regel vet lokalbefolkningen godt hvor skoen trykker og klarer selv å gjøre nødvendige tiltak med litt støtte fra aktører som Utviklingsfondet. Det handler om å investere i de gode løsningene som gjør at flere kan klare seg selv. 

Nyhet: Nå kan du investere dine penger i lokalbefolkningens egne løsninger på globale miljø- og klimaproblemer.

Not business as usual — invester i et annerledes fond!

Klimademonstrantene roper at vi ikke kan drive «business as usual» lenger. Greta kan og skal ikke redde verden alene — vi må alle skape en forandring. Vi må endre vår tankegang, hvordan vi investerer, forbruker og forvalter verdifulle ressurser. Nå har du muligheten til å investere i et annerledes fond, som skaper bærekraftig utvikling. Vi har lansert fem fond i fem forskjellige land, som kan vokse med flere hundre prosent på et år og hvor din avkasting er en bedre og mer bærekraftig verden – for alle. Les mer om fondene her.