Fakta

  • 14 millioner mennesker står uten trygg tilgang på mat i Jemen og tallet er ventet å stige.
  • 17 millioner er rammet av matkrise i Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Uganda.
  • Famine Early Warning System Network rapporterer om risiko for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen i 2017.
  • I Somalia mangler 6,2 millioner mennesker mat, over halvparten av landets befolkning. Av disse er 363.000 barn akutt underernært, inkludert 71.000 som trenger livreddende hjelp.

Kilde: Famine Early Warning System Network, FAO

– Alle varsellampene blinker. Den ekstreme tørken er allerede et faktum, men hvor mange menneskeliv den vil kreve, vil være avhengig av vår evne og vilje til å reagere raskt. Med dagens varslingssystemer er det ingen grunn til  at vi skal vente til vi ser bilder av barn som har omkommet av sult før vi trapper opp hjelpearbeidet, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Varslingsnettverket som publiserer jevnlige oversikter over matsituasjonen i regionen, rapporterer om risiko for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen i 2017. Tørke, kombinert med konflikt, har ført til at 14 millioner mennesker står uten trygg tilgang til mat i Jemen, og tallet er ventet å stige. I tillegg er 17 millioner mennesker rammet i Øst-Afrika.

Støtt Utviklingsfondets arbeid i tørre områder i Somalia, send sms «bidra» til 2468 og gi 100 kr.

Varslet krise

Frykten er en gjentagelse av situasjonen ved forrige alvorlige tørke i 2010-11, som førte til sultkatastrofe i Somalia. Mer enn 260.000 menneskeliv, hvorav halvparten barn, gikk tapt og tørken, kombinert med konfliktene i landet, drev hundretusener av mennesker på flukt.

– Vi kan ikke tillate oss å gjøre de samme feilene som førte til at 130.000 barn sultet i hjel under forrige hungersnød i Somalia. Givere og politiske ledere i alle land må sammen med FN ta ansvaret for å finansiere nødhjelpsinnsatsen i landet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Lærdommen fra tørken i 2010-2011 er klar: Kostnadene ved at man først fikk på plass en skikkelig humanitær innsats i juli 2011, etter at sultkatastrofen var et faktum, var store, både målt i antallet menneskeliv som gikk tapt og målt i kroner og øre. Antallet mennesker som omkom økte raskt allerede mellom april og mai 2011.

Behov for øyeblikkelig hjelp

I månedene som kommer er det forventet at den lokale tilgangen på matvarer i Somalia vil reduseres, prisene stige og sulten øke. Neste regntid, fra mars til mai, blir avgjørende, men dessverre viser flere analyser at også denne regntiden etter stor sannsynlighet vil bli tørr.

–  Nå må vi dra lærdom av sultkatastrofen i Somalia 2011 og øyeblikkelig bidra med nødvendig hjelp, i stedet for å vente på at dødstallene skal stige. Somaliere vi er i kontakt med rapporterer at mange allerede har mistet store deler av buskapen sin og selv er så underernærte at de ikke har krefter til å fjerne sine døde dyr, sier Ubah Aden fra Somali Forum.

Organisasjonene som stiller seg bak:

ADRA, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Somali Forum og Utviklingsfondet.