Partapuoli mener at Utviklingsfondet arbeider med noen av vår tids viktigste spørsmål innen miljø og utvikling:

- Utviklingsfondets prosjekter skaper varig endring og er med på å gjøre livet bedre for småbønder i Sør. Småbøndene er spesielt sårbare for klimaendringer og arbeidet med å sikre et bærekraftig landbruk er derfor viktigere i dag enn noen gang tidligere. Sammen med lokale bønder gjør vi folk i stand til å lage vanningssystemer, grave brønner, sikre flere avlinger og få adgang til markeder. Slik er vi med på å bekjempe fattigdom, sier Partapuoli.
 
Utviklingsfondet arbeider også for å styrke den lokale organiseringen av bønder i Sør:
 
- Det er helt vesentlig at vi fortsetter å være med på å styrke bøndenes politiske påvirkningskraft både nasjonalt og internasjonalt slik at de kan stå samlet i å sikre et bærekraftig landbruk både i egne land og internasjonalt, sier Partapuoli.
 
- Utviklingsfondet ønsker å bli en enda tydeligere stemme på vegne av fattige småbønder i Sør, for et bærekraftig, klimatilpasset landbruk og retten til mat. Vi skal også gjøre våre gode prosjekter i Sør bedre kjent. Vi er trygge på at Kari Helene Partapuoli vil være med å videreutvikle dette arbeidet på en god måte, sier styreleder i Utviklingsfondet Aase Lømo.
 
- En annen attraktiv side ved min nye arbeidsplass, er at Utviklingsfondet har tatt en ledende rolle i å inkludere norske innvandrermiljøer i utviklingsarbeidet i sine opprinnelsesland. Jeg ser frem til å være med på å utvikle dette arbeidet videre, sier Partapuoli.
 
Bistand er under kontinuerlig debatt og Kari Helene Partapuoli er spent på hva som skjer etter Stortingsvalget:
 
- Uansett farge på den nye regjeringen, blir det Utviklingsfondets oppgave å vise til våre gode resultater på fattigdomsbekjempelse ute i verden. Dette arbeidet plikter Norge å følge opp, uansett hvem som blir utviklingsminister etter valget. Klimaendringene er her og landbruket i sør er spesielt sårbart. Utviklingsfondets arbeid er med på å skape et bærekraftig landbruk som på lang sikt bekjemper både fattigdom og sult. Det er i vår felles interesse at alle trår til i dette arbeidet. 
 
 
Pressekontakter:
 
Kari Helene Partapuoli, daglig leder, Mobil: 90 02 74 21; kari.helene@utviklingsfondet.no
Andrew Kroglund, Informasjons- og politikksjef, Mobil: 95139725, andrew@utviklingsfondet.no