Utviklingsfondet i Etiopia

Elin Ranum er leder for programavdelingen i Utviklingsfondet.
Elin Ranum er leder for programavdelingen i Utviklingsfondet.

Det er fortsatt et stort behov for bistand. Klimaendringer er blant utfordringene som gjør det vanskelig å overleve som matprodusent. Dette gjelder spesielt for husdyrnomadene som bor i lavlandet.

Mer mat

Tilgangen til mat har økt som følge av bistand, viser evalueringen. Det har gitt en betydelig nedgang i antall barn som er rammet av såkalt veksthemning, det vil si for lav høyde i forhold til alder. Dette er en stor utfordring i en rekke fattige land. Hele 45 % av dødsfall blant barn under fem år skyldes underernæring. Evalueringen viser også at fordelingen av gode såfrø har blitt bedre. Resultatene for bistanden viser seg å være bedre i høylandet enn i lavlandet.

Etiopia satset stort på å nå FNs Tusenårsmål. Fattigdom er redusert, og de jobber med strategier for å bli helt karbon-nøytrale. Landet anerkjennes for sitt arbeid mot klimaendringer.

- Det er positivt at Norad produserer slike evalueringer, men vi synes også at denne evalueringen har noen grunnleggende svakheter, sier lederen for Utviklingsfondets programavdeling, Elin Ranum.  - Det er grunn til å stille spørsmål ved hvilke dokumenter Norad har tatt utgangspunkt i her.

Tørke skaper problemer

Til tross for økonomisk vekst og bedring av matsikkerheten de siste årene, er utfordringene store. Etiopia regnes fortsatt som et av verdens fattigste land. De mest utsatte stedene er tørrlandsområdene. Her er det store problemer med tørke og forringelse av naturressurser. Utviklingsfondet jobber for å sikre at flere får stabil tilgang til mat og vann. Gjennom enkle teknikker som samler opp regnvann og leder vannet til åkeren er det mulig å produsere mer mat selv under tøffe forhold.

Småbønder og husdyrnomader i disse områdene har liten politisk makt. Det er viktig å forstå hvorfor bistanden ikke alltid gir ønsket vekst og matproduksjon i disse områdene.

- Det interessante ville vært å vite mer om hvorfor støtten til vekst i landbruket ikke har gitt resultater i form av økt produksjon. Utviklingsfondet har jobbet med bærekraftig forvaltning av forringende landområder (SLM) nord i Etiopia i mange år og sett svært positive effekter i form av flere dyrkningssesonger og økt produksjon, utdyper Ranum.

Gjennom å samarbeide med lokale partnere som driver landbruks- og miljøprosjekter bidrar Utviklingsfondet til å fremme bedre landbruksmetoder, sikre tilgang til vann og til å ta bedre vare på miljøet.

- Våre resultater er gjennomgående gode også i lavlandet, avslutter Ranum. - Men vi legger ikke skjul på at det er et vanskelig område å jobbe i, og at det at store deler av målgruppa er husdyrnomader gir ekstra utfordringer.