Utviklingsfondet er med i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 16 organisasjoner og Coop Norge.
Utviklingsfondet er med i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 16 organisasjoner og Coop Norge.

Det er konklusjonen i høringssvaret til Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Høringssvaret er sendt inn i annledning av at selskapet Pioneer Hi-Breed nå søker om godkjenning av mais som er genmodifisert til både å produsere insektgift og tåle to typer sprøytemidler, hvorav det ene er forbudt i Norge.

Ingen av de multinasjonale selskapene som produserer genmodifiserte organismer (GMO) har bedt om å få sine produkt godkjente i Norge, men på grunn av EØS-avtalen må Norge ta stilling til alle GMOene som vurderes i EU. Direktoratet for naturforvaltning koordiner behandlingen av GMOer i Norge og Nettverk for GMO-fri mat og fôr svarer på de rundt 10 GMOene som sendes ut på høring hvert år.

Norge har fått unntak i EØS-avtalen slik at det er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. For å bli godkjent i Norge må GMOene oppfylle kriteriene i den norske genteknologiloven:

Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling. (Genteknologiloven, §10)

GMOer som tåler forbudte sprøytemidler oppfyller ikke disse kravene:

  • Samfunnsnytten av denne genmodifiserte maisen er lik null: den endrede egenskapen hos den genmodifiserte maisen har ingen anvendelse her hos oss da sprøytemiddelet er forbudt.
  • Økt bruk av skadelige sprøytemidler er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling.
  • Det er heller ikke etisk uproblematisk å tillate import av et produkt det er så skadelig å produsere at vi ikke tillater produksjonen i Norge.

Les hele høringssvaret

Nettverket jobber også mot godkjenning av genmodifisert mais fra Monsanto og Bayer CropScience:
Dynka i roundup