Temperaturene øker. Regnet sviktet når det er størst behov for det. Andre ganger kommer regnet i så store mengder at det blir flom og oversvømmelser. Plantesykdommer er et økende problem. Stormene blir sterkere og ødelegger både veier, broer og avlinger.

Klimaendringer er ikke bare et fremtidsscenario, endringene er her nå. 2016 var det varmeste året som noensinne har blitt registrert. Det er tredje året på rad at rekordene sprenges.

Klimaendringene, i samspill med værfenomenet ElNiño, har i tiden siden 2015 gitt den verste tørken i Etiopia på 50 år. Nå fryktes det igjen at tørken vil forverres utover i 2017, og Etiopia ber om 948 millioner USD for å hjelpe de rammede.

At klimaendringene rammer mange er noe Utviklingsfondet tatt konsekvensen av. Vi hjelper fattige og sårbare mennesker med å tilpasse seg til en ny virkelighet. Metoden har vi kalt Climate Adapted Villages (CAV).

Lokal tilpasning

I kommunen Goljo i Etiopia samarbeider nå innbyggerne i fem landsbyer om å tilpasse seg til et klima i endring.

- Vi har mange problemer med erosjon, avskoging og tilgang til vann. Og det virker som det bare kommer til å bli verre, sier Gemechu Nigatu (47) som leder det lokale kooperativet.

Gemechu forteller om vanningssystemet de har bygget. På grunn av det kuperte terrenget var det en krevende oppgave.

- Men nå er vi glade for at vi gjorde det. Det er mange som drar nytte av vannet og ganske mange av oss får nå store avlinger med grønnsaker og frukt, sier han.


I landsbyen var det tidligere mangel på vann, men med det nye vanningssystemet og pumpene har avlingene blitt større og livet lettere, Foto: Harald Herland.

Gemechu vet godt at Utviklingsfondets tilstedeværelse i området er av begrenset varighet, og at arbeidet senere vil bli overtatt av samvirkeforetak og lokale myndigheter.

- Prosjektet vil bli avsluttet, det har vi visst hele tiden. Men vi har ny kunnskap og mange prosjekter i gang nå, dessuten av vi begynt med sparing – alt dette vil leve videre.

Samarbeid gir gode resultater

Eliyas Mitiku (24) er ordfører i sin landsby. Han forteller at da de startet arbeidet med klimatilpasning, ble de enige om at klimatiltakene må kombineres med en innsats for å bedre levekårene for de mest sårbare familiene.

- Vi startet et kooperativ som låner ut små beløp til sine medlemmer. På kort tid var det to hundre medlemmer som alle bidrar med et lite beløp annenhver uke. Så langt har vi fordelt tjue kyr til familier som trengte støtte og 36 arbeidsledige har fått bikuber. Vi har også satt opp to vannpumper og bygget et vanningssystem.


En av de tidligere arbeidsledige i landsbyen gjør seg klar til å passe biene hum har fått. Foto: Harald Herland.

I tillegg til det de sparer selv, har gruppa fått om lag 150 000 kr av Utviklingsfondet.

- Til å begynne med var det vanskelig å få folk til å spare, men etter hvert har flere begynt å se fordelene. Når våre medlemmer sparer gjennom kooperativer, får de også mulighet til å låne penger, og det betyr nye muligheter. Flere har kjøpt storfe, som gir både melk til barna og ekstra inntekter. Mange har bygget bedre hus, og med et nytt vanningssystem på plass kan vi dyrke flere forskjellige typer grønnsaker og frukt. Mange har fått et mer variert og sunnere kosthold, sier Mitiku.

Av de 104 første som fikk lån fra kooperativet, er det 74 som har betalt tilbake hele beløpet. 30 låntakere har ikke klart å følge nedbetalingsplanen, men flere av dem har kjøpt sauer for de lånte pengene som snart skal ha lam. Om når lamminga er i gang vil nok mange klare de siste avdragene.

- Mitt liv er blitt mye bedre

Bøndene i området får mer og mer interesse for kooperativet når de ser de gode resultatene, sier Geremewu Firisa (49), som har nyt godt av de nye mulighetene.

- Jeg er veldig glad for alt som har skjedd. Mitt liv har blitt mye bedre etter at jeg ble med i kooperativet. Jeg fikk en ku som snart får en kalv, og jeg fikk låne penger til å kjøpte en ku til. Jeg brukte også noen av pengene jeg lånte til å kjøpe frø, og nå dyrker vår familie så mye frukt og grønnsaker at vi kan spise godt og til og med selge noe av overskuddet på markedet.


Jemanesh Obsa (28) er veldig fornøyd med at kvinnene har fått det bedre. Foto: Harald Herland.

Også andre er fornøyde med de nye tiltakene.

- For oss kvinner har spare og låneordningen overgått alle våre forventninger, sier Jemanesh Obsa (28).
 
- Ifølge tradisjonen skal kvinner holde seg innendørs og lage mat og gjøre husarbeid, og det er svært uvanlig at kvinner har økonomisk frihet. Nå får vi gå ut og snakke og diskutere med andre kvinner og med mennene. Vi får stadig mer kunnskap om klimasituasjonen og om kvinners rettigheter, og det er veldig bra!
 

Klimatilpassede landsbyer

Utviklingsfondets metode for klimatilpasning har vi kalt Climate Adapted Villages (CAV). Vi tilbyr opplæring og støtte, og legger til rette for at innbyggerne i de berørte landsbyene selv kartlegger sine sårbarheter og bestemmer seg for hva de vil gjøre. Utviklingsfondet bidrar med å betale for tiltakene, men ansvaret for gjennomføringen ligger hos innbyggerne og baserer seg som regel på felles innsats og dugnad.

Ulike områder har ulike utfordringer, og de konkrete tiltakene som gjennomføres varierer fra sted til sted. Dersom de er plaget med flom, kan de for eksempel plante trær eller bygge diker for å holde vannet unna. Dersom de har for lite vann, kan det være viktigere å bygge en dam eller kanaler for å lede vannet fram til hus og åker. Når landsbyen er bedre tilpasset, vil det gå lettere å drive landbruk og inntektene øker.

Støtt Utviklingsfondets arbeid, send sms «bidra» til 2468 og gi 100 kr.

Du kan lese mer om klimatilpassede landsbyer i rapporter om metoden fra henholdsvis Honduras, Etiopia og Guatemala: