Statsbudsjettet for ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg 14. oktober. Dette mener Utviklingsfondet om forslaget til budsjett for 2014.

Matsikkerhet og klima

Utviklingsfondet er fornøyd med at regjeringen har prioritert støtte til matsikkerhet og bærekraftig utvikling i Afrika. Vi er spesielt glade for at den nåværende utviklingsministeren uttaler at et viktig mål med støtten er å nå ut til småbønder og kvinner. Men økningen på 150 millioner kroner i støtten til landbruksutvikling er ikke nok. Det er fortsatt et for stort gap mellom de gode formuleringene om støtte til bærekraftig og klimarobust landbruk og de reelle bevilgningene.

I følge Norad utgjorde støtten til landbruk og fiskeri i 2011 2,24 % av norsk bistand. Mange av de aller fattigste og de som sulter er knyttet til landbruket og er helt avhengig av fornybare naturressurser. En rekke rapporter slår fast at en effektiv måte å bekjempe fattigdom på, er å støtte småskala landbruk. Utviklingsfondet oppfordrer den nye regjeringen til å ha en mye mer offensiv satsing på klimarobust landbruksbistand. Øk støtten til bærekraftig landsbruksutvikling i utviklingsland med minst 500 millioner i 2014, og legg en plan for opptrapping til minst 10 % av den totale bistanden i løpet av stortingsperioden

Kvinner

Kvinner og likestilling har i mange år vært høyt prioritert i norsk bistand. Det er bra at regjeringen opprettholder det i budsjettforslaget for 2014. Utviklingsfondet håper den nye regjeringen også vil gjøre det – og at den vil prioritere kvinner innen landbruket langt høyere. Kvinner er blant de viktigste matprodusentene i Afrika og store deler av Asia. Sats på kvinnebøndene!

Latin Amerika

Utviklingsfondet synes det er positivt med satsning på menneskerettigheter i Latin Amerika. Det er viktig å opprettholde fokus og tilstedeværelse i Latin Amerika og spesielt Mellom Amerika hvor særlig urfolks rettigheter bør styrkes.

Norfund

Utviklingsfondet er fornøyd med at regjeringen legger opp til å utarbeide nye retningslinjer for Norfunds investeringer i tredjeland.  Vi håper den nye regjeringen vil gjennomføre dette tiltaket. Samtidig bør den nye regjeringen legge opp til at Norfund også investerer i bærekraftig småskala landbruk i samarbeid med bondeorganisasjoner og deres kooperativer.

Infostøtte

Utviklingsfondet er fornøyd med at regjeringen foreslår en økning av støtten til informasjonstiltak innenfor bistanden, men vi er bekymret for om den nye regjeringen ikke vil opprettholde dette forslaget.