Ny brosjyre om patent

Ny brosjyre fra Utviklingsfondet,
Ny brosjyre fra Utviklingsfondet, "Nei til patent på mat"

1. De mektige blir mektigere
Patentjuss er komplisert, dyrt og ofte ulogisk når det overføres til biologisk materiale. Dagens system for patent på planter og dyr har blitt et redskap for de største selskapene til å sikre seg kontroll over ressurser som gener og såfrø. Dermed får disse selskapene mer makt over matproduksjonen, på bekostning av bønder og forbrukere. Såfrøene blir dyrere og utvalget av plantesorter dårligere.

2. Forurenseren får betalt
«Forurenseren skal betale» er et viktig prinsipp. Patent på genmodifiserte planter gjør at genteknologi-firmaene kan kreve erstatning dersom genmodifisert pollen blåser over gjerdet og forurenser naboens avling. Patent på planter og gener gjør dermed at forurenseren får betalt.

3. Urettferdig for bønder
Matplantene vi spiser i dag stammer fra hundrevis av år med uformelt men intelligent foredlingsarbeid utført av bønder. Mye av dette arbeidet er gjort i Sør. Patentering av matplanter sikrer at profitten havner hos multinasjonale selskaper og ikke i de fattige landene der plantene opprinnelig kommer i fra.

4. Hindrer husdyravl og planteforedling
Skadedyr og plantesykdommer utvikler seg hele tiden, derfor trenger en robust matproduksjon stadig nye plante¬sorter og dyreraser. Selskaper som patenterer planter og dyr skummer ikke bare fløten av foredlingsarbeidet som er utført til nå. De forbyr også videre avl og foredling på patenterte husdyr og såfrø. Det er også tatt patent på hele virus, slik at bare patenthaver har lov til å forske videre på det. Dette er en trussel mot framtidas matsikkerhet. Patenter gjør det forbudt for bønder å bytte og selge såfrø seg imellom, selv om dette er viktig for at de skal kunne fortsette å ta vare på og videreutvikle et rikt genetisk mangfold av matplanter.

Brosjyren kan du laste ned her..

...eller bestille og få den gratis tilsendt i posten.