Siden 2012 har Utviklingsfondet støttet en organisasjons arbeid for å gi fattige bønder i Nicaragua bedre tilgang til markedene. På tross av gode forberedelser og godt grunnarbeid var det få bønder som fikk solgt varere sine.

FADCANIC (Fundacion para la Autonomia y el Dessarollo de la Costa Atlantica de Nicaragua) er en organisasjon som jobber med minoritetsgrupper på Atlanterhavskysten i Nicaragua.

Målgruppe i dette prosjektet kommer fra tre ulike befolkningsgrupper i Nicaragua, Misquitos, Garifunas og Creoles. Dette er folk som for det meste produserer nok mat til eget forbruk, men er fattige og har få inntektsmuligheter. De har også begrenset tilgang til utdanning og helsetjenester.

De fleste bøndene i disse gruppene har imidlertid mulighet til å produsere mer, men de vet ikke hvordan de kan få solgt produktene sine.

FADCANIC har derfor, med støtte fra Utviklingsfondet, satt i gang et prosjekt med mål om å bedre fattige bønders tilgang til markedene.


Unge kokostrær hos en bonde i Nicaragua. Det er et stort potensiale for å videreforedle kokosnøttene og ikke bare selge dem som de er.

Ville bearbeide produktene

De gikk grundig til verks, og startet med en markedsundersøkelse. De identifiserte hvilke varer som hadde størst potensiale for å selge godt. Undersøkelsen tyder på at bøndene kan tjene mer hvis de bearbeider varene, i stedet for å selge ubehandlede råvarer. Kokosmelk i boks, kokosolje, og tørket kokos i poser, peker seg ut som potensielle produkter.

FADCANIC gikk i gang med å gi bønder opplæring i ulike former for videreforedling av råvarer. I tillegg har bondegrupper fått tilgang til utstyr og maskiner.

FADCANIC har også en forsøksgård, hvor mange nye og spennende produkter har blitt utviklet. Det kunne vært en god synergi mellom forsøksgården og vårt tiltak, men dette har det ikke blitt noe av.

Når vi nå ser tilbake på hva vi har fått til etter fire år med dette prosjektet, er vi ikke fornøyde. Det er ikke spesielt mange som har fått bedre tilgang til markedene.

Flere grunner til fadesen

FADCANIC tok på seg ansvaret for markedsføring av bøndenes produkter. De etablerte blant annet en egen butikk og har deltatt på varemesser.

Slik har de fått solgt en del av bøndenes varer, men butikken har ikke kapasitet til å ta imot produksjonen fra hele området. Gruppene som bearbeider landbruksprodukter er dessuten små, og salgsvolumet er begrenset.

Når vi sammenligner dette tiltaket med det langt mer vellykkede prosjektet, som er omtalt på de foregående to sidene, kan vi trekke nyttige lærdommer for fremtiden. Noe av det som gikk galt ser ut til at det ikke har blitt satset nok på å gjøre varene tilgjengelige for markedene og ikke nok på markedsføring. For lite ressurser er brukt på å knytte kontakt med personer som kan spre varene til flere butikker og flere markeder.

Dette prosjektet ledes av en organisasjon som har god kompetanse på minoriteters rettigheter, miljøvern og forskning. De er dessverre ikke så gode når det kommer til næringsliv og salg. Forsøksgården har produsert og kvalitetssikret flotte produkter, men disse har ikke nådd butikkhyllene.

I tillegg til manglende fokus på markedsføring og salg, kan vi også trekke to mer generelle lærdommer fra denne fadesen.

Svak organisering av bønder

For det første ser vi at det å organisere seg og stå sammen er veldig viktig. Å stå sammen, er helt nødvendig for at fattige bønder skal få bedre tilgang til teknisk veiledning. Samarbeid er også avgjørende for å lykkes med bearbeiding av produktene. Det er bøndene som skal selge sine produkter, og det er de som burde sitte i førersetet. Organisering i kooperativer passer derfor godt.

For mange aktiviteter

For det andre ser vi at prosjektet har inkludert for mange aktiviteter til samme målgrupper. Her har det blitt fokusert på både rettigheter, miljø, kvinner og ungdom. Mangel på prioriteringer gjør at det antakelig ikke har blitt satset nok på det som betyr mest, å sikre bøndene økte inntekter.

Vi vil i løpet av 2016 avslutte samarbeidet med FADCANIC. Fremover vil vi satse mer på bøndenes egne kooperativer. Noen av disse er gruppene har blitt knyttet til den nasjonale kooperativbevegelsen FECODESA, som har gode erfaringer å vise til. Vi er trygge på at dette vil gi bøndene bedre tilgang til markedene og økte inntekter.

Skrevet av:
Rosalba Ortiz, Programkoordinator - Mellom-Amerika, agrobiodiversitet og klima
og Anders S. Hosar, Informasjonskonsulent