2014 er FNs internasjonale år for familielandbruk.
2014 er FNs internasjonale år for familielandbruk.

FNs generalforsamling har utnevnt 2014 til det internasjonale året for familielandbruk, og det vil vi markere med å invitere til konferanse om matsikkerhet, landran og familielandbruk. Det blir filmvisning, politikerdebatt og foredrag ved internasjonale og nasjonale aktører.

I en ny FN-rapport skriver Oliver De Schutter, FNs spesialrapportør for «Retten til mat», at verdens systemer for produksjon og handel med mat må reformeres for å møte framtidens miljøproblemer og matmangel. Hvis verden skal møte framtidige utfordringer knyttet til tilgang på mat, befolkningsvekst, klimaendringer og miljøproblemer er ikke satsing på storskala, intensiv matproduksjon veien å gå. Nasjonal tilrettelegging for lokal matproduksjon og matmarkeder er helt avgjørende. Les mer om rapporten hos Norsk Landbrukssamvirke.

For å spre kunnskap om familielandbrukets fordeler og diskutere trusselbildet mot familielandbruket, inviterer vi til konferanse. Hvor går veien for det norske familielandbruket under sittende regjering? Hvilke rammebetingelser har ulike land erfart at er nødvendige for å sikre familielandbruket?

Hva skjer?

FAO har meldt sin ankomst for å fortelle hvorfor de mener familielandbruk er viktig. Det blir også søkelys på verdien av samvirkeorganisering og på jussens bidrag til sikker matforsyning gjennom eiendomsrettigheter.

I tillegg til innledere fra inn- og utland, blir det filmvisning og politikerdebatter.

Ti organisasjoner står bak

Seminaret er et samarbeid mellom 4H Norge, Det kongelige selskap for Norges Vel, FIAN Norge, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Spire og Utviklingsfondet. Oslo Dokumentarkino er samarbeidspartner og FOKUS for kvinner og utvikling har bidratt økonomisk.

Program

Last ned programmet for seminaret (pdf).

Påmelding

Konferansen er gratis. Du kan melde deg på her. Påmeldingsfristen er 1. oktober.