I 2012 bidro Utviklingsfondet til at 8000 husstander i Malawi var matsikre. For 2016 er målet 42500 husstander.
I 2012 bidro Utviklingsfondet til at 8000 husstander i Malawi var matsikre. For 2016 er målet 42500 husstander.
Chidumul Nkhata er modellbonde. Han har fått opplæring i bærekraftige dyrkingsmetoder og lærer nå opp andre bønder.
Chidumul Nkhata er modellbonde. Han har fått opplæring i bærekraftige dyrkingsmetoder og lærer nå opp andre bønder.
Dona Sebastiana fra Nicaragua støttes av Utviklingsfondet og bruker agroøkologiske metoder på sin gård.
Dona Sebastiana fra Nicaragua støttes av Utviklingsfondet og bruker agroøkologiske metoder på sin gård.
Mais er fortsatt den viktigste matplanten i Malawi. Med de riktige metodene kan imidlertid avlingene økes.
Mais er fortsatt den viktigste matplanten i Malawi. Med de riktige metodene kan imidlertid avlingene økes.

I vårt arbeid for å lindre sult gjennom bærekraftig landbruk støtter vi fattige bøndre med utviklingsprosjekter, og vi forsøker å endre de politiske maktforholdene som påvirker hvordan verdens mat produseres.

Landbruk skjer alltid i kontekst. Og konteksten varierer over landegrenser, fra område til område og fra bonde til bonde. Derfor vil landbruksmetoder også variere mye. Allikevel er det visse elementer som går igjen om man skal drive bærekraftig matproduksjon. En god modell for bærekraftig landbruk er det som kalles agroøkologi.

Agroøkologi er et sett med prinsipper for hvordan maten burde dyrkes. Disse prinsippene er baserte på arbeidet til flere hundre internasjonale forskere som har jobbet med konkrete prosjekter gjennom mange år. Denne måten å dyrke på ligner på økologisk jordbruk, men er ikke helt lik. Grunnideen er å etterligne økosystemer slik de naturlig opptrer, og samtidig utnytte disse til matproduksjon. Denne måten å drive landbruk på utnytter ressurser bonden allerede har. Det gir økt produksjon og bedre matsikkerhet.

Et agroøkologisk system har flere av følgende elementer:

  • Flere typer vekster i samme åker
  • Rotering mellom ulike typer vekster slik at en plantetype ikke vokse på samme sted år etter år
  • Strø gress eller annet plantemateriale ut over jorda for å hindre uttørring, hemme ugess og øke jordas innhold av organisk materiale
  • Dyrking av belgvekster for å binde nitrogen i jorda
  • Begrense bearbeiding av jorda
  • Husdyr og husdyrgjødsel som en naturlig del av gårdssystemet
  • Planting av trær som gir frukt, ved og byggematerialer og samtidig skygge, le og næring til jorda
  • Lar insekter og andre nyttedyr drive pollinering og være naturlige nedbrytere
  • Lite bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler

Bønder lærer opp bønder

Erfaring har lært oss at bønder er skeptiske til å lære av tekniske eksperter utenfra. Derfor har vi introdusert et treningsprogram med modellbønder, hvor lokale bønder læres opp i bærekraftige jordbruksteknikker og får formidlingstrening. Deretter lærer de opp andre bønder. På denne måten når vi langt flere. Konseptet har blitt tatt opp på nasjonalt nivå av Malawis myndigheter. Dette er Chidumul Nkhata, en av våre modellbønder i Malawi.

Agroøkologisk i Nicaragua

Dona Sebastiana dyrker belgfrukter som binder nitrogen i jorda, slik at hun ikke trenger å kjøpe dyr gjødsel. Mot skadedyr bruker hun en blanding av sitron og chili, blandet med vann som godgjør seg noen dager. Så slipper hun å kjøpe farlige plantevernmidler. Trær gir skygge til matplantene, og de ulike vekstene fungerer sammen i et helt lite økosystem. I tillegg har hun høner, ender, kalkun og en egen fiskedam. Her henger alt sammen med alt. Her viser hun fram en type flat potet, som har fått det klingende navnet ”himmelpotet”. Den vokser på en form for ranke, nærmest som en vindrue. Det er arbeidskrevende å legge om til et slikt system, men resultatene er fantastiske.

Enkle grep gir mer mat

Mais er fortsatt den viktigste matplanten i Malawi. Å dyrke den i grupper på 4-5 planter i stedet for den tradisjonelle måten på rekke og rad fungerer svært godt i kombinasjon med husdyrgjødsel. Det gir større avling på mindre areal fordi det holder bedre på fuktigheten og utnytter næringsstoffer bedre.