Etiopia er dermed et forbilde, ikke bar for utviklingsland, men for alle land som frem mot det store klimatoppmøtet i Paris i desember skal melde inn sine planer for utslippskutt.

Selv om det gjenstår betydelige forhandlinger før verdens land er enige om en ny klimaavtale, kom arbeidet noen viktige skritt framover under det siste forhandlingsmøtet i Bonn. Det viktigste var at G7 landene annonserte at de skal fase ut all bruk av fossile brensler innen 2100 og at kuttene skal komme fort nok til at den globale oppvarmingen ikke overstiger 2 grader.

Mens G7 landenes løfter har størst betydning, er Etiopias plan imponerende. Deres bidrag er større enn det som var forventet av dem. De etiopiske utslippene var på 150 tonn CO2 i 2010, og etter den nye planen skal de være kuttes til 145 tonn i 2030. Dette tilsvarer en reduksjon på 255 tonn eller 64% i forhold til de forventede utslippene i 2030 uten spesielle tiltak.

Til god hjelp for fattige innbyggere

For å nå målet skal det gjennomføres tiltak i alle de store utslippssektorene, inkludert landbruk, skogbruk, energi og transport. Planen for utslippskutt bygger på Etiopias strategi kalt Climate Resilient Green Economy (CRGE) hvor landet forplikter seg til å redusere utslipp og tilpasse seg til klimaendringene samtidig som det skal oppnå status som mellominntektsland før 2025.

Etiopias planer for klimatilpasning ble også presentert under forhandlingsmøtet i Bonn. Tiltak for å tilpasse samfunnet til klimaendringene skal integreres som en naturlig del av landets arbeid for utvikling. Frem mot 2020 vil de jobbe målretta for å begrense innbyggernes sårbarhet for klimaendringer og ekstremvær ved å begrense de negative virkingene av tørke og flom. I tillegg skal det avles frem nye plantesorter som er bedre tilpasset krevende klimatiske forhold.

Etiopias klimaforpliktelser er konkrete og i tillegg til å begrense utslippene er det gode planer for å levere det sårbare mennesker fra Etiopia behov. Arbeidet med å få finansiert tiltakene er fortsatt ikke på plass ... men Etiopia er klare!

Satser på klimatilpasning

Utviklingsfondet vil jobbe en del med klimatilpasning frem mot det store klimatoppmøtet i Paris den første uka i desember. Vi ser at klimaendringene allerede er her og har negative konsekvenser for bønder i utviklingsland. Derfor jobber vi for at verdens land skal prioritere å hjelpe folk med å tilpasse seg klimaendringene, endringer som rammer fattige bønder særlig hardt. Noen av våre partnerorganisasjoner fra Etiopia, Guatemala, Honduras, Malawi og Nicaragua deltar enten i nasjonale delegasjoner eller som observatærer. De engasjerer seg aktivt  på internasjonale allianser som jobber for urfolk, kvinner og ungdoms rettigheter, også i arbeidsgrupper og allianser angående landbruk og klimatilpasning på nasjonal og internasjonalt nivå. I Norge samarbeid vi med Forum for Utvikling og Miljø og Spire.

Her kan du laste ned Etiopias planer for utslippskutt og klimatilpasning.

Rosalba Ortiz er programkoordinator for agrobiodiversitet og klima i Utviklingsfondet og følger klimaforhandlingene.