I april-mai i 2015 startet tørken som fortsatt pågår. Etter hvert som tiden har gått har situasjonen blitt stadig verre. Husdyr dør og sulten truer.

I løpet av de kommende månedene kan så mange som 15 millioner etiopere være rammet av matmangel om ikke hjelpetiltakene intensiveres.

Velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo, mandag 11. januar kl 17-18:30.

Krisen på Afrikas Horn har kommet i skyggen av andre store kriser i 2015.

Klimaendringer, sterk befolkningsvekst og stor fattigdom har bidratt til å gjøre situasjonen vanskelig. I tillegg har værfenomenet El Niño ført med seg omfattende tørke. Til sammen gir dette en svært alvorlig situasjon.

Hva trengs nå for å bøte på den vanskelige situasjonen? Er Etiopia en evig krisemaskin, dømt til å motta humanitær bistand, eller kan krisene unngås? Hvordan kan man sikre nok mat og hindre katastrofer i fremtiden?

Panel:
- Tor Henrik Andersen, Seksjonen for Afrika sør for Sahara iUtenriksdepartementet
- Lemma Desta, Norges Kristne Råd
- Knut Andersen, Utviklingsfondets landdirektør i Etiopia

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund

Velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo, mandag 11. januar kl 17-18:30

Meld deg gjerne på vår event på facebook.