Utviklingsmandag

Månedlig seminarrekke arrangert av Utviklingsfondet.

Følg debatten på twitter: #Utviklingsmandag

- Partiene som er opptatt av miljø sprenger ikke akkurat meningsmålingene for tiden, sa Emil André Erstad fra KrFU.
- Partiene som er opptatt av miljø sprenger ikke akkurat meningsmålingene for tiden, sa Emil André Erstad fra KrFU.
- Grønn Ungdom vil kutte momsen på økomat og brukthandel, sa talsmann Hallvard Surlien.
- Grønn Ungdom vil kutte momsen på økomat og brukthandel, sa talsmann Hallvard Surlien.
- Eskil Pedersen fronter SV-politikk, sa Aleksander Eilertsen fra Sosialistisk Ungdom. Han er for asylbarn og for miljø.
- Eskil Pedersen fronter SV-politikk, sa Aleksander Eilertsen fra Sosialistisk Ungdom. Han er for asylbarn og for miljø.
Utviklingsfondet arrangerte debatten i samarbied med Klimavalg2013, en allianse av over 50 organisasjoner som jobber for at klimapolitikken skal tas på alvor i valgåret. <a href=
Utviklingsfondet arrangerte debatten i samarbied med Klimavalg2013, en allianse av over 50 organisasjoner som jobber for at klimapolitikken skal tas på alvor i valgåret. http://www.klimavalg2013.no

Da Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom meldte avbud i siste liten, var ikke KrFU og Grønn Ungdom vanskelige å be om å ta deres plasser. Dermed fikk vi allikevel gjennomført mandagens debatt som planlagt.

Dårlige tider for miljøet

- Det er grunn til å være pessimistisk sa AUFs Eskil Pedersen under debatten. Vi opplever nå dalende miljøinteresse, samtidig som vi har en økonomisk krise i Europa. Dette reduserer viljen til kutte i utslippene.

- Partiene som er opptatt av miljø sprenger ikke akkurat meningsmålingene for tiden, sa Emil André Erstad, nestleder i Kristelig Folkepartis Ungdom.

En gjennomgang av partienes miljøpolitikk som er gjennomført av Klimavag2013, en allianse av over 50 organisasjoner, gir et godt bilde på hvordan det står til med miljøengasjementet blant dem som ønsker å representere oss. Funnene gir god støtte til Erstads uttalelse.

Partienes miljøpolitikk er rangert på en skal fra 1 til 6. Det står verst til på høyresida hvor FrP kommer dårligst ut med karakter 2 og Høyre ikke er mye bedre med karakter 3/2. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke mye bedre og får begge karakteren 3 for sin miljøpolitikk. Disse fire verstingpartiene får i de siste meningsmålingene en samlet oppslutning på over 80 prosent.

Undersøkelsen gir småpartiene best skussmål for miljøpolitikken: KrF får karakter 4/5 mens SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne alle får karakter 5/6. De tre første har mellom fire og seks prosents oppslutning mens Miljøpartiet må nøye seg med en prosent.

Støtter du riktig parti?

- Tut og kjør holdninga vi ser i oljepolitikken i dag er hverken bra for miljøet eller for økonomien. Oljenæringa har fått mer enn nok. Det haster ikke med å pumpe opp olja, sa Eskil Pedersen under debatten med et lite stikk til egen regjering og eget parti.

Han tar avstand fra den dårlige miljøpolitikken til Arbeiderpartiet, og har blant annet tatt ut dissens på hele olje- og gasskapittelet i partiets program. Pedersen fikk flere tøffe utfordringer av panelet fordi han allikevel støtter Arbeiderpartiet.

- Eskil Pedersen fronter SV-politikk, sa Aleksander Eilertsen fra Sosialistisk Ungdom. Han er for asylbarn og for miljø – det er ikke Arbeiderpartiet.

Også Hallvard Surlien fra Grønn Ungdom mente Eskil Pedersen hadde valgt feil parti.

- Det er bra at AUF er opptatt av miljø, det er bare synd at de støtter et parti som Arbeiderpartiet. Alle i AUF som er opptatt av miljø burde heller stemme Miljøpartiet de Grønne, sa Surlien.

Eskil Pedersen mente derimot, ikke overraskende, at han hadde valgt helt riktig parti.

- Regjeringsskiftet 2005 var et taktskifte i miljøpolitikken. På Aps landsmøte i 2007 holdt Jens Stoltenberg en åpningstale som kun handlet om klima. Den rødgrønne regjeringen har gitt Norge en av verdens mest ambisiøse kuttplaner.

Og han fortsatte.

- Investeringene i jernbane er doblet siden 2005, selv om det er et stort etterslepp å ta igjen.

Han understreket også at AUFs kobling til Arbeiderpartiet er viktig for miljøpolitikken.

- Kampen alle i AUF gjør på Aps årsmøter er ekstremt viktige klimabidrag. Skal man endre Norge må man endre Arberderpartiet.

Populære miljøtiltak

Flere i panelet var opptatt av vi må redusere det private forbruket.

- Vi vil prioritere nestekjærlighet fremfor økonomi, sa Emil André Erstad fra KrFU.

- Hvis vi skal fortsette den forbruksveksten vi har nå vil vi aldri klare å kutte utslippene. Jeg er opptatt av å redusere den enorme private forbruksveksten, sa Eskil Pedersen.

- I rike land er det ikke lenger økt materiell velstand som gir økt lykke, sa Aleksander Eilertsen fra SU.

De var allikevel samstemte i at miljøtiltak måtte oppleves som en positiv forandring for forbrukerne for at de skal kunne lykkes. Pedersen trakk også fram et enkelt lite tiltak som kommer forbrukerne til gode.

- Det er bra at elektriske apparater nå etterhvert merkes med den reelle kostnaden over tid. Om man regner med strømforbruket gjennom apparatets levetid vil energieffektive apparater med høy innkjøpspris ofte komme ut som de billigste. Vi må fronte løsninger som gjør det enklere for folk å være miljøvennlige.

- Miljøpolitikk kan være noe bra for forbrukerne fortsatte Eilertsen fra SU. Strømsparing gir lavere regninger og bedre kollektivtrafikk er et gode.

Hallvard Surlien trakk fram et eksempel på at grønn avgiftspolitikk ikke alltid må fungere som straff for de som forurenser.

- Grønn Ungdom vil kutte momsen på økomat og brukthandel, sa han.

Utviklingsfondet og Klimavalg2013, som sto sammen om å arrangere debatten håper miljø vil bli et prioritert tema i årets valgkamp.