I de tørre områdene i Afar er vann viktig. Aisda bygger blant annet vannpumper til lokalbefolkningen.
I de tørre områdene i Afar er vann viktig. Aisda bygger blant annet vannpumper til lokalbefolkningen.
Lokalbefolkningen i Afar er for det meste marginaliserte og fattige nomader, det er store behov som Aisda gjør en god innsats for å dekke.
Lokalbefolkningen i Afar er for det meste marginaliserte og fattige nomader, det er store behov som Aisda gjør en god innsats for å dekke.
Veterinærtjenester og opplæring i dyrehold er viktig for lokalbefolkningen som ofte har dyrene som viktigste inntektskilde.
Veterinærtjenester og opplæring i dyrehold er viktig for lokalbefolkningen som ofte har dyrene som viktigste inntektskilde.

Vi i Utviklingsfondet synes det er viktig at prosjektene vi støtter skal ha et klart lokalt eierskap. Derfor støtter vi lokale organisasjoner i landene vi er engasjert i. Mange steder finnes det veldrevne organisasjoner som kjenner de lokale forholdene godt. Da er det bade bedre og billigere å la dem stå for gjennomføringen, enn om vi skulle gjort jobben selv.

På leting etter partnere

Men det er ikke alltid at det finnes profesjonelle og veldrevne organisasjoner i de områdene hvor behovene er størst. Det fantes heller ikke da vi ville støtte fattige og marginaliserte nomader i en avsidesliggende landsby i Afarregionen i Etiopia i 2008. Det var imidlertid en liten klubb i landsbyen – den hadde fem medlemmer og var drevet på frivillig basis.

Vi så potensialet i den lille klubben og ga dem støtte til arbeidet de holdt på med. Samtidig fikk de støte til å bygge opp organisasjonen og opplæring for å kunne gjøre en bedre jobb. I løpet av noen år har den lille klubben vokst til å bli en profesjonell organisasjon med navnet Action for Integrated Sustainable Development Association (Aisda).

Gjort en god jobb

Organisasjonen jobber nå for å støtte fattige og marginaliserte husdyrnomader i Afar. Afar er et veldig tørt område og derfor jobber Aisda mye med vannprosjekter. De bygger blant annet brønner, vannpumper og vanningsanlegg. I tillegg tilbyr de blant annet veterinærtjenester og opplæring i dyrehold – noe som er spesielt viktig i et område hvor flesteparten av innbyggerne er husdyrnomader.

Siden oppstarten har de gjort en veldig god jobb, og fått anerkjennelse fra mange kanter. Så gode er de at de nå har fått støtte til sitt arbeid fra en rekke internasjonale bistandsorganisasjoner som USAID, Oxfam, Pharo, Canadian Christian NGO, SK Netherlands og STARS.

Avhengige av lokale krefter

I 2014 mottok organisasjonen en pris fra de regionale myndighetene og ble anerkjent som en av de beste i Afarregionen på jord og vannforvaltning.

Flere ganger har ledere i AISDA gitt uttrykk for at de ikke ville vært der de er i dag om det ikke hadde vært for Utviklingsfondet.

Vi er veldig glade for å få mulighet til å samarbeide med organisasjoner som Aisda. Vi er helt avhengige av lokale krefter for å gjennomføre de prosjektene vi støtter. Deres kjennskap til lokalt språk, lokale tradisjoner og deres personlige kontakter setter dem i stand til å gjøre en god jobb for lokalbefolkningen.

Støtt arbeidet du også

Send SMS "endring" til 2468 så støtter du Utviklingsfondet arbeid med 50 kroner i måneden over din telefonregning. Din støtte er viktig.