Gjennom FNs bærekraftsmål har alle verdens land forpliktet seg til å utrydde fattigdom, avskaffe sult, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål nr 2 er det målet Utviklingsfondet er mest opptatt av. Målet lyder som følger:

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Se daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, snakke om bærekraftsmål nr 2

Filmen er en del av en kampanje av Forum for Utvikling og Miljø.