Last ned rapporten:

Dette er en forkortet og oppdatert norsk utgave av heftet A Viable Food Future som Utviklingsfondet ga ut på engelsk, fransk og spansk høsten 2010. Den internasjonale utgaven har fått en veldig posistivt mottagelse fra representanter for organisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndigheter fra hele verden, og er trykket i fire opplag. På slutten av 2011 publiserte vi derfor en revidert og oppdatert utgave av A Viable Food Future. Den kan også bestilles eller lastes ned her: https://www.utviklingsfondet.no/publikasjoner/rapporter

Målet med denne rapporten er å gi vitenskapelig baserte fakta, argumenter og ideer for hva som er nødvendig for å møte noen av de viktigste utfordringene i verden i dag. Denne rapporten handler om mat og jordbruk, men den ser mat som mer enn kalorier som fyller folks mager, og den ser landbruk som mer enn å produsere og høste mat.

Som aktører eller observatører, er vi både i våre sinn og hjerter vitner til en rekke omfattende kriser som kan være helt avgjørende for vår framtid:

  1. Matkrisa: Nesten en milliard mennesker lider av sult, mellom 20 og 30 tusen mennesker dør av sult og sultrelaterte årsaker hver eneste dag.
  2. Klimakrisa, sammen med andre miljømessige kriser som tap av biologisk mangfold og jordas fruktbarhet, overforbruk av vann og utryddelse av fiskebestander, har allerede en ødeleggende innvirkning på mennesker og miljø.
  3. De økte drivstoffprisene er en påminnelse om at oljealderen vil ta slutt i løpet av få tiår og en advarsel om hvordan dette vil påvirke økonomien og matproduksjon. Her vil vi oppleve en krise hvis transportbehovet ikke er redusert og grønne alternativer ikke er utviklet i tide.
  4. Den økonomiske krisa som startet i 2008 er langt fra over - hundrevis av millioner av mennesker er kastet ut i arbeidsledighet, det er blitt dramatiske reduksjoner i sosial velferd i mange land, mens milliarder av kroner i statlige midler er brukt til å støtte banker og finansinstitusjoner.
  5. Fattigdommen: omtrent halvparten av verdens befolkning lever i fattigdom, og mer enn en av fem personer lever i ekstrem fattigdom.

Selv om det er et dystert bakteppe for denne rapporten, er hovedbudskapet i den positivt og optimistisk: Det er mulig å utrydde sulten i verden, det er mulig å produsere nok mat til ni milliarder mennesker eller mer, og det er mulig å gjøre det på måter som ikke ødelegger miljøet.