Avskaffe fattigdom eller redde kloden – må vi velge?

Er det realistisk å avskaffe fattigdom samtidig som vi reduserer klimautslippene så mye som vi må? Bærekraftsmålene er mange og lange, men endrer ikke det faktum at utvikling over samme lest som før innebærer økt forbruk og økte utslipp. Økt handel og vekst i privat sektor preger Norges utviklingspolitikk. Er det forenelig med 1,5 graders målet i Parisavtalen? 

Panel:

  • Camilla Gramstad, Virke/Styret IEH 
  • Ingrid Lomelde, WWF
  • Arve Hansen, SUM 
  • Elin Ranum, Utviklingsfondet

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Mandag 14. november, i kjelleren på Litteraturhuset kl 17:00-18:30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Velkommen!

Arrangementet strømmes på nett

At kloden har begrensninger har vi visst lenge. Men vi bruker fremdeles flere kloder enn det vi har. Det begynner å merkes. Det er fattige mennesker, spesielt i Afrika sør for Sahara, som påvirkes mest av klimaendringene. Det er vanskeligere å produsere mat. Langvarige tørkeperioder kombinert med liten eller ingen inntekt gjør at folk sulter.

Sult og fattigdom skal bekjempes, det står høyest av alle bærekraftsmålene verden ble enige om i fjor. Økt handel og vekst i privat sektor som medisin mot fattigdom er Norges svar i utviklingspolitikken. Hvordan skal dette gjøres på en måte som er forenelig med 1,5 graders målet i Parisavtalen?