Utviklingsfondet i Etiopia

Tradisjonelle bikuber henger høyt oppe i trærne
Tradisjonelle bikuber henger høyt oppe i trærne
Habtamu Kemoto viser fram egenproduserte bikuber
Habtamu Kemoto viser fram egenproduserte bikuber

Habtamu Kemoto bor sammen med sin kone og deres to barn sørvest i Etiopia, nærmere bestemt Kaffa-området. Det var her kaffen først ble oppdaget for 1500 år siden!

Her er det tradisjon for å drive med birøkting ved siden av bondeyrket. Men den tradisjonelle måten å gjøre det på er både ineffektiv og til tider helsefarlig. Det gjøres ved å lage provisoriske kuber som man henger høyt oppe i trærne. Bare i Kaffa-området er det flere hundre som skader seg på dette hvert eneste år. I tillegg er det forbeholdt mennene – det er nemlig ikke sømmelig for kvinner å klatre i trær her. Men med moderne metoder og opplæring blir det mindre skader, og mulig for kvinnene å ta del i arbeidet.

Opplæring gir resultater

Kemoto har deltatt i et undervisningsopplegg sammen med vår samarbeidspartner Honningcentralen. Slik har han fått kunnskap om moderne metoder for birøkting. Dermed har han fått både økt produksjon og bedre kvalitet på honningen han produserer. Det sørger for at også inntekten øker. Nå har Kemoto 12 moderne bikuber, og han har bygget mange selv.

– Tidligere fikk jeg omtrent 10 kilo honning fra hver bikube. Nå får jeg vanligvis mellom 30 og 35 kilo! forteller Kemoto stolt. Forrige sesong fikk han totalt 150 kilo honning.

Men det er ikke bare enkelt å fylle en bikube med bier. Bier er sensitive og kompliserte vesener som ikke finner seg i å bo hvor som helst! Avl og oppdrett av bidronninger er derfor en viktig del av jobben. Det må til for å skape begynnende små bikolonier og få dem til å vokse. I etterkant av opplæringen har Kemoto selv avlet frem hele 6 dronninger, og sikret at flere av bikubene alltid er fylt med bier. Ifølge erfarne honningprodusenter er dette slett ikke enkelt. Bebodde bikuber gir honning, og dermed økt inntekt til familien.

Bærekraftige lokalsamfunn

Opplæring i moderne metoder for birøkting og tilgang til utstyr av god kvalitet gjør at det blir flere jobbmuligheter og inntektskilder, også for ungdom i området. Lokale birøktere forteller oss at det skaper stabile lokalsamfunn. Jord i seg selv er en begrenset ressurs i Etiopia, og bøndene får stadig mindre jordlapper å dyrke mat på – fordi jorda familien disponerer fordeles likt mellom barna, og så videre med deres barn igjen. Birøkting trenger heldigvis ikke store plassen, og bidrar dermed til å redusere presset på jorda. Det gjør tiltaket bærekraftig også på lang sikt.