Bidra

Utviklingsfondet jobber for å gi kvinner flere muligheter gjennom prosjektene sine. Bli med og støtt dette viktige arbeidet.

Send sms «endring» til 2468 og gi 50 kroner i måneden.

John Kisebe Mpakani mener det er viktig å styrke jenter og unge kvinners deltakelse i samfunnet.
John Kisebe Mpakani mener det er viktig å styrke jenter og unge kvinners deltakelse i samfunnet.

- Det er dyrt å utdanne seg i Malawi. Og det er vanskelig å finne jobb, selv om man har høyere utdanning, forteller John Kisebe Mpakani. Spesielt vanskelig er det for kvinnene.

John jobber som produsent i en lokal radiostasjon, og han er aktivt medlem i en ungdomsklubb kalt Young Women Can Do It. Utviklingsfondets partnerorganisasjon, Network for Youth Development, driver disse klubbene. Målet er å styrke jenter og unge kvinners deltakelse i samfunnet.

Satser på kvinner og jenter

Det er store skjevheter mellom kjønnene i Malawi. Vi har derfor et spesielt fokus på kvinner og jenter i vårt arbeid. Gjennom klubbene får ungdom opplæring innen blant annet ledelse og organisasjonsarbeid, samt politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging. Disse klubbene etableres både på skoler og ellers i forskjellige lokalsamfunn. John har vært med i den lokale klubben i Nkhotakota de siste to årene, og bruker mye tid på arbeidet.

- I Malawi fremstilles kvinner som mindreverdige i forhold til menn. Sånn skal det ikke være, fortsetter en engasjert John.

- Det er jeg som betaler skolepenger for søstrene mine. Uten hjelp fra meg, ville de ikke fått muligheten til å gå på skolen. Nå har jeg to søstre som går på skolen. Den tredje søsteren min giftet seg i fjor, og da sluttet hun på skolen.

Forventes å bli hjemme

John forklarer videre hvorfor det er så vanskelig for foreldre i Malawi å satse på jenters utdannelse. Barneskolen er gratis, men det koster penger å ta mer utdannelse. Arbeidsledigheten er høy, så det er også vanskelig å finne seg en relevant jobb i etterkant.

Jenter forventes å gifte seg og bli hjemme med barna, når de vokser opp. Om de har utdanning eller ikke, spiller derfor ikke så stor rolle. Guttene vil derimot være ansvarlige for å forsørge familien, så de prioriteres når familier ikke har råd til å betale for utdannelse til alle barna.

John er veldig engasjert i likestillingssaker og mener denne onde sirkelen er en av årsakene til manglende utvikling i Malawi. Fortsatt er det bare 1 av 10 jenter på landsbygda som fullfører ungdomsskolen.

- Jentene bestemmer

- Jeg er sikker på at Young Women Can Do It er med på å endre denne tankegangen. Vi organiserer holdningskampanjer og snakker med lokale høvdinger og ledere om hvor viktig likestilling og ungdoms rettigheter er, sier John.

- Det er jentene som bestemmer i klubben. Jeg tar ingen avgjørelser. Det er viktig at jentene styrer og tar avgjørelser selv. Jeg bruker mye tid på å snakke om dette på radioen også. Det tror jeg bidrar til å endre holdninger på sikt.

Da han ble spurt om hva som fikk han til å delta i en klubb kalt Young Women Can Do It, drar han på smilebåndet.

- Det er viktig for meg å være en god rollemodell for andre gutter og menn. Malawi kommer til å endre seg. Unge kvinner kan, og det kommer alle til å skjønne etter hvert.


Utviklingsfondet møtte Melkea nord i Etiopia og lånte henne et kamera. Dermed viste hun oss sin hverdag. Se den korte musikkvideoen.