Utviklingsmandag: Diasporagrupper sender store pengesummer til fattige land. Hvordan fungerer det, og hvilken effekt har det? Det er spørsmålene vi stiller på Litteraturhuset 12. mai.

Utviklingsfondet arrangerer hver måned Utviklingsmandag på Litteraturhuset i Oslo. Her tar vi opp ulike utviklingspolitiske tema. I mai ser vi nærmere på Diaspora og utvikling.

Den private pengestrømmen som går fra diasporamiljøene til fattige land, utgjør mer enn tre ganger så mye som all internasjonal bistand til sammen, og vi spør:

• Hvilken rolle spiller diasporaen i det norske utviklingsarbeidet?
• Hva mener diasporaen selv om sin rolle som bistandsaktør?

Bidragsytere:

Vigdis Halvorsen, Norad, avd for sivilt samfunn
Cindy Horst, Fredsforskningsinstituttet PRIO
Fatima Ali Madar, Somaliland Women Solidarity (diasporaprosjekter i Somaliland)
Aisha Suleman, Konsulent for Utviklingsfondet

Innledning om Utviklingsfondets samarbeid med diasporagrupper ved daglig leder Kari Helene Partapuoli.

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet

Tid: Mandag 12. mai kl 17-18:30
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Utviklingsmandag på facebook: https://www.facebook.com/events/247384035467083/