Jeg ble ansatt som ny leder for Utviklingsfondet i juni i år. I november dro jeg på mitt aller første prosjektbesøk til to av verdens fattigste land: Etiopia og Malawi. I begge land er over 80 % av befolkningen bønder og de aller fleste er helt avhengige av å dyrke sin egen mat.

Utviklingsfondet har hatt prosjekter i Etiopia i 30 år og Etiopia er fortsatt et av våre største prosjektland. Jeg besøkte Tigray som ligger nord i Etiopia. I Tigray er det tørt og regntidene har etter hvert blitt mer uforutsigbare. Utviklingsfondet jobber med å utnytte de dyrebare vannressursene på best mulig måte. Sammen med bønder og lokale myndigheter er vi med på å samle opp regnvannet øverst i fjellsidene, lede vannet ned til åkrene, heve grunnvannsnivået og å bygge store dam- og vanningssystemer. Dette arbeidet fører til økt matproduksjon og flere avlinger per år. Det gjør også at bøndene kan produsere mat som kan selges på lokale markeder.

I Malawi får bønder opplæring i dyrkningsmetoder hvor bærekraftig landbruk står i sentrum. Sammen med partnere og lokale myndigheter får en såkalt modellbonde opplæring i effektive landbruksmetoder som gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene klimaendringene gir. Modellbøndene gir kunnskapen videre til naboer og andre bønder. Vi har nå snart 1000 modellbønder og flere tusen bønder har fått økt matsikkerheten i et land som hvert år er avhengig av å gi sin befolkning mathjelp.

2014 er FNs internasjonale år for familielandbruk. Småbønder i utviklingsland produserer det meste av maten til egen befolkning, og styrking av småbønder er viktig for å bekjempe sult og fattigdom. Småbønder er Utviklingsfondets målgruppe, og vi kommer til å markere FN-året med økt fokus på den viktige småbonden.

Hvert år når Utviklingsfondets prosjekter ut til omkring 500 000 fattige småbønder i Mellom-Amerika, Asia og Afrika. For å fortsette dette arbeidet er vi helt avhengig av hjelp. Du kan gi 150 kroner til Utviklingsfondets arbeid ved å sende en SMS med ‘julegrøt’ til 2468.

God jul og godt nytt år ønskes dere alle sammen!

Med vennlig hilsen

Kari Helene Partapuoli