Eier du en bedrift, eller jobber du i en som tar samfunnsansvar alvorlig og vil ta i mot forslag om hva bedriften kan gjøre?

Gjør som Grotmol Solutions AS og støtt arbeidet med å bekjempe sult. Under følger Øyvind Grotmols egne ord om hvorfor han, og hans bedrift, valgte å støtte Utviklingsfondets arbeid:

- Grunnlaget for min støtte er engasjement rundt fattigdomsproblematikk, sult og menneskerettigheter. Med det som utgangspunkt, blir det et spørsmål om hvilken organisasjon som er best egnet til å gjøre en innsats, og som kan dra best mulig nytte av mitt bidrag til å forbedre verden.

Motivasjon

Menneskerettighetene understreker retten til mat. Likevel dør over 3 millioner barn under 5 år av underernæring hvert eneste år. Det tilsvarer at 5 Titanic skip fylt med barn synker hver eneste dag. Det er helt vanvittig å tenke på, og nettopp derfor gjør vi heller ikke det. Kontrasten til våre liv her i Norge blir for stor til at vi klarer å ta det innover oss. Det virker surrealistisk å tenke at det er foreldre som må se sine barn dø gradvis fordi de ikke har nok mat å gi dem.

Dette gir meg nok engasjement til at jeg ønsker å bidra til å hjelpe, hvis det er noe jeg kan gjøre. Heldigvis er det mulig for alle å bidra, takket være organisasjoner som Utviklingsfondet og andre som gjør en innsats.

Valg av organisasjon

Personlig ønsker jeg å støtte en seriøs utviklingsorganisasjon som skaper varig effekt i områdene de opererer. Jeg er opptatt av effektivitet, og ønsker at mitt bidrag skal komme flest mulig mennesker til gode. Tar man problemet seriøst, og innser at det ikke blir stilt tilstrekkelige ressurser til rådighet for å avskaffe det helt, så blir det desto viktigere å utnytte de ressursene man har på en best mulig måte.

For det første må det være en organisasjon med mennesker som vet hva de gjør. Det er lett å trå feil i bistandsarbeid, og ende opp med små resultater eller i verste fall å gjøre vondt verre, selv med gode intensjoner. Hvordan skal man så evaluere en organisasjon?

Det er langt fra enkelt. Jeg har lest informasjon tilgjengelig fra Utviklingsfondet om prosjektene dere jobber med, både gjennom nettsidene og årsberetningen. Vel så viktig er anerkjennelsen Utviklingsfondet har i fagmiljøet hos andre bistandsorganisasjoner og offentlige instanser. Evalueringene fra Norad og UD er bra fordi de gir en bekreftelse på kvaliteten i arbeidet fra en uavhengig kilde.

Det er viktig at Utviklingsfondet har en lang historie, det viser at organisasjonen har mye erfaring og har kunnet trekke lærdom fra prosjekter i mange land.

Effektivitet

Utviklingsfondet er en seriøs organisasjon og gjør en viktig innsats. Det samme kan man si om flere andre humanitære organisasjoner, men Utviklingsfondet når ut til veldig mange mennesker til å være en så liten organisasjon. Jeg liker veldig godt at Utviklingsfondet jobber langsiktig med å gi hjelp til selvhjelp som varer etter at Utviklingsfondet har trukket seg ut, og at man jobber aktivt med demokratiske og politiske endringer.

Utviklingsfondet er dyktig til å jobbe effektivt gjennom lokale partnerorganisasjoner, og det anser jeg som viktig for å bygge opp lokal kompetanse og ressurser. Dette har også vist seg viktig i responsen på kriser slik som tsunamien på Sri Lanka og jordskjelvet i Nepal.

Andre faktorer

For meg er det dessuten et krav at organisasjonen jeg støtter ikke skal ha noen religiøs tilknytning. Jeg setter pris på at Utviklingsfondet er en helnorsk, uavhengig organisasjon, og deler organisasjonens verdier. Som entreprenør liker jeg også å støtte en liten organisasjon med potensiale for å vokse.

Millioner av barn dør hvert år av underernæring. Derfor støtter jeg Utviklingsfondets arbeid med å sikre livsgrunnlaget til verdens fattigste.

Grotmol Solutions AS har inngått et langsiktig samarbeid med Utviklingsfondet og har støttet organisasjonen siden 2009

Utviklingsfondet håper å høre fra deg for en uformell prat eller avtale om et møte, så vi kan utveksle ideer til hvordan et samarbeid best kan tilpasses din bedrifts behov. Ta kontakt med Utviklingsfondet v/Elisabeth Horn, elisabeth@utviklingsfondet.no , telefon arbeid 23109600, mobil 92899045.