Oslo, 16. oktober 2013: Fram til EPOs høyeste klagenemd tar en beslutning angående den omstridte brokkoli- og tomatpatentet vil det ikke være mulig å patentere planter og dyr fra konvensjonell avl og foredling gjenn0m organisasjonen. Sivilsamfunnsgrupper og bondeorganisasjoner har gjentatte ganger advart europeiske regjeringer om at EPO har blitt en "demokrati-fri sone" i Europa i de siste åra. EPO har innvilget patenter på vanlige planter og dyr og metoder for å produsere disse, uten kritisk vurdering av alle patentkrav det vil si kravet til oppfinnerhøyde og spesi¬fisert industriell anvendelse. Brokkoli- og tomatpatentet er et godt eksempel på dette. I 2013 har EPO innvilget flere patenter på planter og dyr som stammer fra konvensjonell avl og foredling.  Blant annet fikk Syngenta patenter på pepperplante (EP 1597965).

EU–parlamentet og en rekke europeiske land vedtok resolusjoner for å stanse dette, men kravene var ikke tatt alvorlig av EPO. Denne patentpraksisen i EPO har skapt stor motstand blant sivilsamfunn og konvensjonelle planteforedlere. Siden april 2013 har mer enn to millioner mennesker undertegnet en underskriftskampanje på internett som støtter kravene fra EU og en rekke europeiske land. 30 000 personer har undertegnet et opprop mot patentinnvilgelse på brokkoli til Monsanto.

  • På verdens matdag i dag er det en glede å dele nyheten om at EPO ønsker å stanse patenter på vanlige planter og dyr. Men denne avgjørelsen er midlertidig og vi ønsker at Norge arbeider aktivt sammen med kollegaer i EU for å stoppe patenter på planter og dyr permanent, sier Teshome Hunduma, rådgiver i Utviklingsfondet.
  • Genetiske ressurser er en del av løsningen for matsikkerhet, og patenter på disse ressursene må forbys permanent for å unngå monopolisering av menneskehetens fellesressurser.  Det som trenges er en solid innsats for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser i landbruksutviklingen for å sikre mat til jordas voksende befolkning, fortsetter Hunduma.

I Norge ble det for første gang lov å patentere planter og dyr i februar 2004, da landet innførte EUs patentdirektiv for rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser. Samtidig innførte regjeringen såkalte «avbøtende tiltak» for å unngå noen av de negative konsekvensene av patentdirektivet. I 2008 vedtok Stortinget å melde Norge inn i EPO. For å følge opp Stortingets vedtak om gjennomgang av effekten av de såkalte «avbøtende tiltakene» av norsk erfaringer med patentdirektivet, oversendte Justis- og beredskapsdepartementets et høringsforslag til en rekke organisasjoner i 2012.  Departementet jobber nå med et lovforslag som snart vil bli oversendt til Stortinget.

  • Denne opplysningen fra EPO signaliserer en endring i patentlover på dette området. Jeg håper den nye regjeringen foreslår en restriktiv patentpolitikk og at politikerne på Stortinget tar ansvar for å bidra til endringer av patentpraksisen ved EPO, sier Hunduma.

Les mer

Avgjørelse om EPO å stoppe patent på planter og dyr fra konvensjonell avl og foredling midlertidig:
www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20131002.html

Et brev Utviklingsfondet sendte til Patentstyret (pdf)

Pressmelding på nettside til den internasjonale koalisjonen som krever forbud mot patent på matplanter og husdyr. www.no-patents-on-seeds.org
Koalisjonen består av organisasjonene Berne Declaration (Sveits), Bionext (Nederland), GeneWatch (UK), Greenpeace (Tyskland), Le Réseau Semences Paysannes (Frankrike), Utviklingsfondet (Norge), Kein Patent auf Leben! (Tyskland), Misereor (Tyskland), Swissaid (Sveits) og Rete Semi Rurali (Italia).