Boka "Den unødvendige sulten" av Aksel Nærstad og Olav Randen lanseres 2. oktober. Aksel Nærstad er seniorrådgiver i Utviklingsfondet.

Invitasjon til bokslipp og debatt.

Utviklingsfondet, Spire – Utviklingsfondets ungdom  og Boksmia forlag inviterer til debatt i forbindelse med lanseringen av boka Den unødvendige sulten, av Aksel Nærstad og Olav Randen.

Tid: Tirsdag 2. oktober klokka 1100.
Sted: Miljøhuset G-9, Grensen 9b (6. etasje) i Oslo

Innledning ved forfatterne.

Innlegg fra panel:  
Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud,
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg
Leder i Natur og Ungdom Silje Lundberg.

Etter innledningene blir det anledning til å stille spørsmål til både panelet og forfatterne.

Om boka: 

Boka forteller om sultens historie i vårt land og andre land. I det meste av menneskehetens historie har sult ikke vært til å unngå. Slik er det ikke lenger, hevder Nærstad og Randen. Det at hver sjuende av våre medmennesker sulter, kommer ikke av ulykkelige skjebner, overbefolkning uår eller naturkatastrofer, ikke av at det er for lite mat i verden og ikke av mangel på naturressurser eller kunnskaper. Det kommer av politiske valg og prioriteringer. Verden tidlig i det 21. århundret har det som skal til for at alle mennesker skal få tilstrekkelig mat. Med bakgrunn i den framvoksende, agroøkologiske bevegelsen presenterer de to en landbruks- og matpolitikk for å utrydde sult, sikre alle mennesker nok mat og næringsrik mat og at matproduksjon verden.

For mer informasjon kontakt boksmia@online.no eller Aksel Nærstad +47 48 25 82 85