Datofristen for enda et nytt grunnlovsforslag gikk ut 22. januar. Heller ikke denne gangen har man klart å komme til enighet. Samtidig har den generelle menneskerettighetssituasjonen i landet utviklet seg i negativ retning det siste året.

Samtidig som Nepal strever med et politisk kaos som ikke ser ut til å ende med det første, satser den norske regjeringen stort på landet. I høst ble det kjent at Nepal er valgt ut som ett av regjeringens 12 fokusland for utviklingssamarbeid. Det skal satses spesielt på næringsutvikling og fornybar energi.

På Utviklingsmandag i februar spør vi: Hva er status Nepal og veien videre? Hva skal være Norges rolle være i Nepals videre utvikling?

Arrangementet vil foregå på engelsk.

I panelet:
Kåre Vollan, Valgekspert og rådgiver for Nepals valgkommisjon: Valg i Nepal
Deepti Khakurel, Prosjektkoordinator Oslosenteret for fred og menneskerettigheter: Demokratiprosessen og inkludering av marginaliserte grupper
Kristine Storholt, Underdirektør Norad (tbc): Norges rolle i Nepals utvikling

Ordstyrer: Andrew Kroglund, Utviklingsfondet

Tid og sted: 
Mandag 9. februar kl 17:00-18:30,
Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen

Arr: Utviklingsfondet og Norge-Nepalforeningen

Bakgrunn: 

I april 2006 var det store protester i Nepal mot kong Gyanendras direkte og udemokratiske styret. I løpet av noen korte uker skjedde det en maktforskyvning bort fra kongen og 18. mai vedtok parlamentet å fjerne en rekke av kongens myndighetsområder. I januar året etter ble det vedtatt en midlertidig grunnlov som skulle legge til rette for å endre landet fra et land styrt av kongen til en demokratisk republikk.

I 2008 ble det gjennomført valg til en grunnlovgivende forsamling med oppgave å skaffe landet en ny grunnlov. Etter planen skulle det presenteres en ny grunnlov i mai 2010.
 
Arbeidet ble imidlertid ikke ferdigstilt til fristen og etter en utsettelse ble den grunnlovgivende forsamlingen oppløst i mai 2012 da perioden gikk ut uten at representantene greide å komme frem til enighet. I november 2013 ble det igjen avholdt valg til ny grunnlovgivende forsamling, og denne arbeider nå med å ferdigstille grunnloven.
 
Spørsmål knyttet til føderal struktur, styreform, valgsystem og juridisk system er de vanskeligste å bli enige om i grunnlovsarbeidet. Det ble satt en ny frist til 22. januar 2015 for å enes om en ny grunnlov. Denne fristen er nå gått ut. Syv år etter at den forrige grunnloven ble vraket og snart fire år etter den første fristen har Nepal fortsatt ikke fått noen ny grunnlov.