Utviklingsmandag:

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Dette er spørsmålene vi vil til bunns i under denne månedens Utviklingsmandag.

Det er en del usikkerhet og kritikk knyttet til bærekraftsmålene. Det sies at det er for mange mål og at de er overambisiøse. I tillegg er det uklart hvordan man skal nå målene, og hvordan man kan måle at man har nådd dem. Det finnes heller ingen sanksjonsmuligheter hvis de ignoreres.  

Det at det ikke finnes et eget mål om å fremme de universelle menneskerettighetene blir også strekt kritisert. Kan man kalle målene for bærekraftige hvis for eksempel kampen mot fattigdom ikke har et rettighetsbasert utgangspunkt?

Sist men ikke minst, det største spørsmålet er hvordan dette skal finansieres. Hvem skal ta regningen og hvordan? Mer bistand fra de rike landene, flere investeringer fra privat næringsliv, eller strukturelle endringer som rettferdig handel og slutt på skatteparadis?

Vi tar diskusjonen sammen med

Trine Skei Grande, leder i Venstre og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Hans Morten Haugen, Professor ved Diakonhjemmet Høgskole

Mari Gjengedal, leder for Spire

Arvid Solheim, Seniorrådgiver i FORUM, Klima og matsikkerhet

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Tid: Mandag 15. februar, kl 17-18:30
Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.

Facebook-event

Les om landbruk og bærekraftsmålene