Les mer

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Nå støtter de Utviklingsfondets arbeid for bønder i Malawi.
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Nå støtter de Utviklingsfondets arbeid for bønder i Malawi.

Norges bondelag starter nå et bistandsprosjekt sammen med Utviklingsfondet.

- Vi ønsker å yte bistand til yrkeskollegaer i utviklingsland. Formålet er å bidra til økt matproduksjon og bærekraftig landbruk, samt å øke forståelsen og kunnskapen om landbruket i andre deler av verden, sier organisasjonssjef Astrid Solberg i Bondelaget.

Som samarbeidspartner har Bondelaget valgt Utviklingsfondet og prosjektet Klimatilpasset landbruk for bønder i Malawi.

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Organisasjonen har 62.000 medlemmer, om lag 580 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse på sitt område.

- Vi er veldig glade for å få med oss Bondelaget i arbeidet for klimatilpasset landbruk i Malawi, sier Knut Harald Ulland, daglig leder i Utviklingsfondet.

25.000 bønder

Prosjektet Klimatilpasset landbruk for fattige bønder har som mål at 25.000 bønder får økt produksjon og økte inntekter på en bærekraftig måte. Prosjektet bygger på Utviklingsfondets ”modellbondekonsept”. Her får driftige lokale bønder god opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og blir modellbønder. Hver av modellbøndene vil deretter dele sin kunnskap med 30 andre bønder. Tanken er at bøndene lærer best av likesinnede.

Aktiviteter i prosjektet vil være etablering av og organisering av kooperativer, opplæring i bærekraftige landbruksmetoder, etablering av lokale frøbanker, styrket markedstilgang, og etablering av låne- og sparegrupper.

Involverer lokallagene

Et bistandsprosjekt i Norges Bondelag skal involvere lokallagene. I tillegg til en basisfinansiering fra Norges Bondelag, skal det satses på innsamling eller annen inntektsbringende virksomhet i fra fylkes- og lokallag. Gjensidig utveksling mellom bønder i nord og sør er også et aktuelt tiltak for å styrke prosjektet.