Knut Harald Ulland fra Utviklingsfondet og Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag underskriver kontrakten.
Knut Harald Ulland fra Utviklingsfondet og Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag underskriver kontrakten.
Da var støtten fra bonde til bonde avtalt og signert!
Da var støtten fra bonde til bonde avtalt og signert!

Bakgrunnen for støtten er at Norges Bondelag ønsker å bidra til at bønder nord i Malawi kan øke matproduksjonen og få bedre livsvilkår. Bondelaget oppfordrer både lokallag og medlemmer til å bidra med støtte både gjennom lokale arrangementer og gjennom faste bidrag fra hver og en av medlemmene privat. Pengene går til opplæring av endringsvillige bønder i prosjektområdet – modellbønder - som igjen lærer opp andre bønder i nye og mer produktive jordbruksmetoder.

«Utviklingsfondet er veldig glad for avtalen som nå er inngått med Norges Bondelag. Jeg har sett hvor mye det betyr for hver enkelt bonde i prosjektområdene våre, at folk i Norge bryr seg og støtter dem i deres kamp for en bedre hverdag og gir dem nye framtidsmuligheter.

Alle støttespillere er selvsagt utrolig verdifulle, og er like viktige for at vi skal kunne gjennomføre planlagte aktiviteter, men det gleder kanskje en fattig bonde enda litt ekstra at det nettopp er støtte fra bønder til bønder denne avtalen gjelder», sier daglig leder i Utviklingsfondet, Knut Harald Ulland. 

Vil du vite mer om Utviklingsfondets arbeid i Malawi? Les mer her.