Blant annet løsninger for finansiering av målene; bedre skattlegging, økonomisk vekst, bærekraftig forvaltning av ressursene og strukturelle løsninger som rettferdig handel og tetting av skattehull ble  nevnt. Selv om det var en del enighet i panelet var det uenighet om hvilke løsninger man skulle sette trykket på, vekst kontra omfordelig. Kanksje ikke public–private partnership er den beste løsningen for de mest sårbare?

Et spørsmål fra salen fikk også frem litt uenighet i panelet: bør vi ha et ombud bestående av ulike representanter fra samfunnet som sørger for at bærekraftsmålene implementeres? Det synes ikke Trine Skei Grande var en god ide, hun mener det er de folkevalgte som skal ha ansvaret, og at dette ansvaret er for viktig til at det kan outsources. Men Spire var ikke enig, og trakk frem sin kampanje Fremtidsombudet, i og med at fremtidige generasjoner ikke har stemmerett i dag må noen forvalte deres interesser for fremtiden.

På spørsmål fra ordstyrer svarte Trine Skei Grande på hva som kan stå i veien for oppnåelsen av bærekraftsmålene. Grande trakk frem at det er mange mål, hele 17 med 169 delmål, og stater kan i praksis velge fra en meny hvilke mål de ønsker å gjennomføre. I tillegg understreket Grande at det for tiden foregår tunge politiske prosesser internasjonalt samtidig som og den kalde krigen har kommet tilbake, et polarisert verdenssamfunn kan ta vekk fokuset på gjennomføringen av bærekraftsmålene, mener Grande.

Arvid Solheim kommenterte på prosessen som ledet opp til målene. -Det har vært Utenriksdepartementet som har fulgt prosessen for Norge, men post 2015 har ikke vært høyt prioritert av UD. De har ikke sendt de mest hardtslående tjenestemennene til New York for å følge prosessen i FN, i tillegg var de få. Derfor var det allerede for sent da Børge Brende kom på banen for å argumentere for færre mål.

-Det hersker forvirring rundt implementeringen av bærekraftsmålene  i Norge, det foreligger ingen plan fra myndighetenes side på hvordan målene skal gjennomføres her hjemme. Det er verdt å bite merke i at per i dag er det UD som har ansvaret, men i og med at bærekraftsmålene er universelle bør det være statsministerens kontor som har hovedansvaret for koordineringen av gjennomføringen, samtidig som alle departementene samarbeider. Bærekraftsmålene skal ikke bare gjennomføres i Afrika, uttaler Spires leder, Mari Gjengedal.

-Alle mål og delmål er allerede vedtatt, slik var det ikke med Tusenårsmålene, derfor blir den viktigste jobben for NGO’ene fremover å sørge for gode indikatorer, her er det rom for endring. Ta for eksempel bærekraftsmål nummer to: Få slutt på all sult og sikre tilgang.  De som jobber med sultproblematikk vet at det er tilgang på mat som er utfordringen for dagens fattige, ikke at det er for lite mat i samfunnet generelt.  Men indikatoren for mål nummer to har blitt svakere enn selve målet,  ordet "tilgang" falt ut, dette er det en jobb for sivilsamfunnet og den må gjøres nå, poengterer Hans Morten Haugen.

For å få med deg hele debatten kan du se opptak av februarutgaven av Utviklingsmandag her: