Daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, deltar på klimatoppmøtet i Paris.
Daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, deltar på klimatoppmøtet i Paris.
Nylig utga Utviklingsfondet rapporten
Nylig utga Utviklingsfondet rapporten "Bærekraftig matproduksjon i et endret klima". Last den ned her. http://bit.ly/1jYwucc
I Paris vil Utviklingsfondet presentere sin modell for klimatilpassede landsbyer. Les mer om den her: <a href=
I Paris vil Utviklingsfondet presentere sin modell for klimatilpassede landsbyer. Les mer om den her: http://bit.ly/1HGgCWM

Det er viktig at landbruk settes på dagsorden under klimatoppmøtet i Paris. Landbruk er en betydelig kilde til klimautslipp, samtidig vil landbruksproduksjonen rammes hardt av temperaturstigning og ekstremvær, sier Kari Helene Partapuoli, leder i Utviklingsfondet.

Småbønder rammes hardt

Hyppigere og alvorlige tilfeller av flom og tørke går hardt ut over matproduksjonen. For mange i utviklingsland vil én sviktende avling være nok til å sende dem inn i fattigdom og sult. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon anslår at mellom 50 og flere hundre millioner mennesker vil flykte på grunn av klima- og miljøskapte problemer innen 2050.

For fattige er det viktig at utslippene reduseres. Men det er også viktig at det internasjonale samfunnet hjelper bøndene med å tilpasse seg endringene som allerede har begynt og som vil bli verre.

Mange tiltak kan hjelpe fattige bønder med å bli bedre forberedt på ekstremvær. Det kan være å bygge jordvoller for å holde flomvannet borte fra åkrene, bygge dammer for å ha nok vann gjennom tørkeperioder eller å legge om til å dyrke planter som tåler flom og tørke bedre.

Det er viktig at avtaleteksten fra klimatoppmøtet inneholder løfter om å bruke penger på klimatilpasning. På dette feltet har det kommet gode signaler fra norske myndigheter så langt. Nå må temaet også løftes frem i innspurten av forhandlingene, sier Partapuoli.

Landbruk en del av problemet og løsningen

Det anslås at 25% av klimagassutslippene kommer fra landbrukssektoren. Men det er store forskjeller på ulike typer landbruk. Ved å drive på en klimasmart måte kan man sikre gode avlinger i vanskelige forhold samtidig som utslippene begrenses.

En av sakene det forhandles om i Paris er hvilken plass landbruket skal ha i avtaleteksten. En avtaletekst uten henvisninger til landbruket vil være en ufullstendig avtale.  Avtalen må også inneholde mål om opptrapping av klimafinansiering og en balanse mellom støtten til tilpasning og utslippsreduksjoner. Uten tilstrekkelig støtte til tilpasningstiltak vil matproduksjonen for verdens fattige være truet.

Les mer

Bærekraftig matproduksjon i et endret klima (tidligere omtalt i Nationen). http://www.utviklingsfondet.no/publikasjoner/baerekraftig_matproduksjon_i_et_endret_klima

Klimatilpassede landsbyer – Utviklingsfondets metode for klimatilpasning. http://www.utviklingsfondet.no/nyheter/klimatilpassede_landsbyer

Pressekontakt i Paris

Kari Helene Partapuoli, Daglig leder Utviklingsfondet
Mobil: +47 900 27 421
E-post: kari.helene@utviklingsfondet.no

Partapuoli formidler kontakt til Utviklingsfondets partnere som representerer småbønder og urfolksgrupper i: Etiopia, Malawi, Guatemala og Nicaragua.