Evaluering av Utviklingsfondets modellbondeprogram i Malawi

Sabina er svært fornøyd med at hele familien nå spiser bedre. Her sitter hun omringet av barn og barnebarn hjemme i landsbyen.
Sabina er svært fornøyd med at hele familien nå spiser bedre. Her sitter hun omringet av barn og barnebarn hjemme i landsbyen.

Mangel på viktige mineraler og vitaminer i de første leveårene kan føre til uopprettelige helseskader. Hva barna spiser tidlig i livet er essensielt for videre utvikling, for muligheten til å lære på skolen og i arbeidslivet som voksen. Gjennom Utviklingsfondet sine prosjekter får bønder i Malawi økt kunnskap om klimasmarte og bærekraftige landbruksmetoder, flere type vekster i åkeren og husdyr på gården. Dette gir økte og mer varierte kilder til mat, som igjen har ført til bedre kosthold. 

Stor forbedring hos målgruppen

Utviklingsfondet har nylig bestilt en evaluering for å se om det er sammenhenger mellom landbruksteknikkene som læres bort, økt matproduksjon hos bønder og forbedret ernæring. Evalueringen viser at bønder som produserer mer og variert mat også spiser sunnere. Hele 81 % av målgruppen som omfattes av prosjekter som fremmer økt matproduksjon rapporterte om å ha spist mat fra minst fem matvaregrupper siste døgn, mot 54 % av kontrollgruppen som ikke var med i prosjektene.

Sabina Jeremani, en 64-år gammel bonde som bor sammen med sine døtre og sju barnebarn i Mpingu , forteller om endringene som har skjedd i husholdningen hennes;  

Før jeg begynte å praktisere bærekraftig landbruk og ble opptatt av i mangfold i åkeren fokuserte jeg utelukkende på mais. Vi overlevde på ett måltid om dagen.  Måltidene var i hovedsak laget av maismel og noe grønnsaker. Nå dyrker jeg seks ulike type vekster. Jeg dyrker både grønnsaker og belgfrukter selv.  I tillegg har jeg fått meg høner og en melkeku gjennom Utviklingsfondets program. Jeg er så glad for at jeg nå kan gi familien min et mer variert kosthold. Nå får de til og med melk, og barnebarna mine får grøt med melk i. Hønene gir oss egg. Jeg selger også kyllinger og kjøper annen mat vi ikke produserer selv for pengene. Nå har vi mulighet til å spise egg eller kjøtt fire ganger i uka.

Sabina har lært de nye landbruksteknikkene hun nå benytter av en modellbonde. Modellbøndene lærer av Utviklingsfondets partnere, og lærer videre bort til sine følgebønder, slik som Sabina. I programmet Sabina har deltatt i mottar man et dyr mot at man lover å gi enten dyret selv eller avkommet videre til en annen bonde når dyret har født. De som deltar i programmet lærer om hvordan de skal ta vare på dyrene før de selv får et gjennom programmet.

Mat og helse må ses i sammenheng

Sabina gleder seg over å se at barnebarna vokser til og er sunne. Melka som familien nå har mulighet til å inkludere i maten er ideell for barnas vekst og utvikling.  Barnebarna til Sabina vil nå bli bedre beskyttet mot sykdommer, og de har mer energi til å vokse, leke og lære.

I følge evalueringen drikker eller spiser hele 72 % av barna melk og melkeprodukter i husholdninger som nå har praktisert bærekraftige landbruksteknikker i to til tre år. Før foreldre eller besteforeldre ble med i prosjektene var det kun 17 % av barna i de samme familiene som gjorde det. Til sammenligning var konsumet av melk for barn i familier som ikke var med i prosjektene 18 % for to-tre år siden, mot 21 % i dag.