Seminar:

Tema: Finansiering av internasjonale klimatiltak og bevaring av biologisk mangfold

Tidspunkt: Torsdag 15.11.2012, 9.00-16.00

Sted: Grensen 9B, Oslo.

Velkommen! Gratis inngang, åpent for alle.

Påmelding: www.deltager.no/tomhendtetoppmoter

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Henriette Killi Westhrin, kommer til seminaret for å snakke om norges viktigste prioriteringer under klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Hvordan løse finansieringsknipa? Foto: Bjørn Stuedal
Statssekretær i Miljøverndepartementet, Henriette Killi Westhrin, kommer til seminaret for å snakke om norges viktigste prioriteringer under klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Hvordan løse finansieringsknipa? Foto: Bjørn Stuedal
Utviklingsfondet, Naturvernforbundet og Regnskogsfondet samarbeidet i fjor om å gi ut rapporten
Utviklingsfondet, Naturvernforbundet og Regnskogsfondet samarbeidet i fjor om å gi ut rapporten "Naturmangfold 2020". Denne beskriver hvordan Norge kan følge opp Konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale planen om å redde verdens biologiske mangfold innen 2020. Rapporten kan lastes ned her: http://www.utviklingsfondet.no/publikasjoner/naturmangfold-2020/

Velkommen til seminar arrangert i samarbeid mellom Utviklingsfondet, Naturvernforbundet og Regnskogfondet.

Årets forhandlinger under konvensjonen for biologisk mangfold er nettopp ferdig i Hyderabad i India, og mange viktige tema har blitt diskutert. Ett peker seg allikevel ut som det vanskeligste: Penger. Hvordan skal de nødvendige skrittene mot bevaring av naturverdiene tas? Hvem skal betale og hvordan? Den økonomiske krisa er et skremmende bakteppe.

Samtidig lå også et annet faktum over årets forhandlinger: Vi vet mer om hva naturen betyr for oss enn noensinne. I 2010 kom også den såkalte TEEB-rapporten, som forsøkte å sette økonomisk verdi på jordas naturmangfold. Insekters bestøving av planter som blir mat, trærnes røtter som hindrer erosjon og jordskred, fiskebestandene i verdenshavene.

På seminaret vil vi oppsummere resultatene fra årets forhandlinger, og presentere de ulike modellene som diskuteres for å finansiere den viktige oppgaven det er å ta vare på resten av verdens natur. I tillegg vil vi trekke linjene til de neste internasjonale forhandlingene: klimatoppmøtet i Doha i desember. Hva blir de viktige sakene der? Hvordan henger diskusjonene i Doha sammen med vedtakene fra Hyderabad?

Vi samler representanter for norske myndigheter og organisasjoner, samt eksperter fra inn og utland for å diskutere finansiering og andre aktuelle spørsmål på den internasjonale miljødagsordenen denne høsten.

Meld deg på her: http://www.deltager.no/tomhendtetoppmoter

Program

08.30 Dørene åpnes og vi serverer kaffe

09.00 Åpning ved Ole Jørgen Liodden, vinner av Environnement Wildlife Photographer of Year

09.30 Noen hovedpunkter fra toppmøtet for Konvensjonen om biologisk mangfold som gikk av stabelen i oktober. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, oppsummerer de viktigste resultatene av forhandlingene. Stortingsrepresentantene Siri Meling (H) og Lars Egeland (SV) var til stede under forhandlingene. Hva var de viktigste feltene slik de ser det, og hvordan vil deres partier følge opp på hjemmebane.

10.15 How to finance biodiversity conservation? Possible models for resource mobilization. Arild Vatn, professor ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap and author of the report An Institutional Analysis of Payments for Environmental Services

10.50 Ms. Lisen Runsten, Programme Officer in the Climate Change and Biodiversity Programme at UNEP-WCMC: Options for designing national REDD+ programmes to provide multiple benefits through biodiversity conservation and ecosystem services in addition to climate change mitigation. Ms. Runsten will report from a UN-REDD workshop on REDD+ safeguards and multiple benefits, organized by UNEP-WCMC in Cambridge 13-15 November.

11.30 Norges viktigste prioriteringer under klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Hvordan løse finansieringsknipa? Statssekretær Henriette Killi Westhrin

12.00 Lunsj

13.00 Veien videre i klimaforhandlingene - hvor går veien til 2015? Harald Dovland, co-chair for Durban-plattformen i forhandlingene.

13.45 Overskuddskvoter fra gamle dager - hvordan hindre dem i å hindre klimakutt i dag?
Overskuddskvoter fra store utslippsland i Øst-Europa kan, hvis de ikke begrenses effektivt, undergrave klimainnsatsen til mange land i åra fram til 2020. I Doha trengs det en løsning som sikrer så mye ambisjoner som mulig i videreføringen av Kyoto-avtalen.

14.30 Status for REDD-forhandlingene før Doha: Hva er utfordringene? Regnskogfondet.
Status for framdriften i klimaarbeidet: Hva er utfordringene? Naturvernforbundet.
Status for klimatilpasningsarbeidet før Doha. Hva er utfordringene? Utviklingsfondet

15.30 De viktigste norske posisjonene før Doha-møtet. Forhandlingsleder for Norge i klimaforhandlingene, Henrik Harboe.

16. 00 Slutt

Meld deg på her: www.deltager.no/tomhendtetoppmoter