Matprodusentene rammes hardest! 

Småskala matprodusenter sikrer mat til opptil 80% av befolkningen i de fleste fattige land. Det ble nylig lagt frem en omfattende studie som viser at den mest effektive måten å utrydde sult på, er å gi støtte til bærekraftig småskala landbruk i fattige land. Ceres2030-studien er et bevis på at Utviklingsfondet har jobbet målrettet med kjernen av problemet i over 40 år.  

Kamp mot klimakrise og naturtap 

Småbønder er avhengige av naturen og et stabilt klima for å produsere mat. Lokalsamfunnene kan forbedre matproduksjonen gjennom klimatilpasning og det er nettopp dette Utviklingsfondet jobber med. Klimatilpasset landbruk handler om å ta vare på jordsmonn og forebygge skader forårsaket av klimaendringer. Det handler om å klare å dyrke nok mat, selv når flom og tørke truer. Skal vi klare å oppnå bærekraftsmål 2, hvor målet er å utrydde sult, er vi nødt til å satse på dem som dyrker maten. Det er avgjørende at mennesker får kunnskapen og verktøyene de trenger for å få til varig endring. 

Bønder lærer opp bønder 

Vår erfaring er at bønder lærer best fra andre bønder i lokalsamfunnet. Et godt eksempel på hvordan Utviklingsfondet arbeider, er gjennom modellbonde-programmet i Malawi. Bønder får opplæring i klimatilpassede måter å drive landbruk på som tåler påkjenningen fra ekstremværet som klimaendringene fører med seg. Disse bøndene kaller vi modellbønder. Deretter lærer modellbonden opp minst 15 nye bønder i de samme teknikkene. Med lite ressurser og på kort tid kan opplæringen av én bonde transformere en hel landsby. Nye teknikker gjør at flere familier øker sin matproduksjon. Slik får barna variert og næringsrik mat i tillegg til at familiene får nok inntekter ved å selge varene på det lokale markedet. Inntektene gjør at barna kan gå på skole og få nødvendig helsehjelp.  

Langsiktig arbeid for at folk kan klare seg selv 

Utviklingsfondet jobber i samarbeid med lokalsamfunnene for å finne de rette løsningene. Bøndene selv vet best hvor skoen trykker. Når et lokalsamfunn står i fare for å rammes av sult, deles det ut såfrø slik at krisen ikke forplanter seg til neste sesong. På den måten sørger vi for at matproduksjonen holdes i gang og befolkningen ikke blir avhengige av matbistand. Ved å bidra til bærekraftige matsystemer og klimatilpasning på lokalsamfunnenes premisser, sørger vi for at folk kan klare seg selv.  

Det går an å bekjempe sult og fattigdom 

Den nye Ceres2030-studien har et tydelig budskap til verdenssamfunnet — nemlig at bistand til landbruket må trappes opp. Utviklingsfondets arbeid når ut til en million mennesker hvert år og du kan være en del av løsningen. Vi har fem fond i fem forskjellige land hvor du kan investere i konkrete prosjekter. Hvert kvartal får du en rapport som viser progresjonen i fondet du investerer i. Du får blant annet se bilder og lese historier fra felt. Ønsker du å bli utviklingsinvestor? Sjekk ut våre fond her!

Du kan også fylle ut skjema under og bli utviklingsinvestor i Malawi nå!