- Fremtidens matproduksjon må være bærekraftig. Matindustrien står for omtrent 30 % av de totale klimagassutslippene i dag. Noe må gjøres, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

- Det handler om både økonomiske, sosiale og politiske forhold – i tillegg til miljøet. Vi mener det må satses mer på småbønder i fattige land. Her kan vi løse mange av de store utfordringene vi står ovenfor i dag. Vi kan bekjempe fattigdom ved å produsere nok og sunn mat samtidig som vi tar vare på det biologiske mangfoldet og gjør småbøndene bedre rustet i møte med klimaendringene. Derfor krever Utviklingsfondet at den delen av bistandsbudsjettet som øremerkes bærekraftig landbruk må økes til 10 % i løpet av de neste fire årene.

Krav til den nye regjeringen

Seminaret “Mat for framtiden” samlet omtrent 80 deltakere fra en rekke fag- og organisasjonsmiljøer. Etter innledende foredrag delte vi oss inn i 4 tematiserte kafébord for å diskutere tematikken: Mat for framtiden. Etter solide diskusjoner kom hvert bord fram til 3 konkrete anbefalinger til den nye regjeringen.

Her kan du lese kravene som sendes til regjeringen.

Det er allerede en rekke organisasjoner som har signert, og det er fortsatt mulig å stille seg bak. Ønsker din organisasjon å stille seg bak kravene kan du ta kontakt med kampanjeansvarlig Siri O. Kvalø på siri@utviklingsfondet.no, innen torsdag 12. desember.

Bærekraftig landbruk for mennesker og miljø

Denne høsten har Utviklingsfondet satt søkelyset på det bærekraftige landbruket gjennom kampanjen Superbonden, morgendagens helt. 842 millioner mennesker sulter og klimaendringene truer vår eksistens. Den gode nyheten er at vi kan fø verden uten samtidig å ødelegge den. Bærekraftig landbruk gir fattige småbønder en vei ut av fattigdom, sikrer nok og sunn mat og tar samtidig vare på kloden vår. Det er framtidens landbruk.

Møt Superbonden, morgendagens helt